In haar aangepast meerjarenbeleidsplan 2014-2019 besteedt het lokaal bestuur Puurs aandacht aan welzijn en zorg, aantrekkelijke dorpskernen, een veilige wegeninfrastructuur, betaalbaar wonen, werken in eigen regio én een kwaliteitsvolle vrijetijdsbeleving. Hiervoor investeert Puurs tijdens deze planperiode 70 miljoen euro. En dit met een financieel plaatje dat voor de volledige bestuursperiode voldoet aan de Vlaamse evenwichtsvoorwaarden en zonder het schuldvolume te doen toenemen.

Beleidsprioriteiten van de bestuursperiode 2014-2019

Puurs blijft werken aan haar topprioriteiten: wonen, werken, leven en ontspannen op z’n best.

De ‘Tuinen van Puurs’ wordt ongetwijfeld één van de grootste projecten van de komende jaren in Puurs. Nadat in 2015 en 2016 de conceptuele basis gelegd werd, zullen in 2017 de eerste projecten worden uitgevoerd. Het belangrijkste is ongetwijfeld de vernieuwing van het CC dat midden 2018 zijn deuren zal openen.

WONEN: een verzorgde leefomgeving met aantrekkelijke dorpskernen

Via het ‘Masterplan Hondsmarkt en omgeving’ wil het bestuur de ruimtelijke kwaliteit van de Puurse dorpskern verder optimaliseren.  In 2017 start de uitvoering van het project Spoortuin. Na uitgebreid archeologisch onderzoek op de site, gaat ook de ontwikkeling van het Landschapspark Fort Liezele van start. Tot slot komt de tweede fase van de vernieuwing van Kalfort op kruissnelheid, waarbij de Meersmansdreef, Schipstraat, Kalfortdorp en Kloosterbunder op een veilige en aangename manier worden heraangelegd.

WERKEN in eigen regio

Puurs blijft investeren  in aantrekkelijke handelskernen via een gepast centrummanagement. In 2017 zal er gratis WIFI zijn in de dorpskern en wordt het digitaal handelsplatform URBAIN geïntroduceerd. Puurs voorziet in een financiële tussenkomst voor de deelnemende handelaars tijdens de introductiejaren.

Voor wie het moeilijk heeft op de arbeidsmarkt, wil Puurs een betekenisvol aanbod aan sociale tewerkstellings- en activeringskansen op de arbeidsmarkt aanbieden. Accent ligt op de sociale integratie en reactivering om meer burgers uit het circuit van leefloon en financiële steun te helpen.

LEVEN: Een kwaliteitsvol welzijns- en zorgbeleid

Op welzijnsvlak haalt Puurs zeer mooie resultaten. Naast onze eigen individuele maatschappelijke dienstverlening, kinderopvang, een kwalitatief en betaalbaar woonaanbod, heeft Puurs binnen het Sociaal Huis reeds verschillende partners gehuisvest die allen streven naar éénzelfde doel: welzijn en zorg voor onze burgers.

Het 80+-project, waarbij maatschappelijk werkers op huisbezoek gaan bij de minder-mobielen, zorgt ervoor dat ook deze mensen uit hun isolement worden gehaald en maatschappelijke problemen worden gedetecteerd.

Kwaliteitsvolle VRIJE TIJD

Puurs wil alle burgers de mogelijkheid bieden om hun vrije tijd kwaliteitsvol in te vullen. De gemeente ondersteunt hiervoor de verenigingen en organisaties zowel financieel als logistiek en wil met hen als strategische partners samenwerken. Daarnaast organiseert Puurs een eigen aanvullend vrijetijdsaanbod voor alle inwoners – jong en oud –  én met speciale aandacht voor kansengroepen.

In 2017 zal het 725-jarig bestaan van de keure van Puurs een gans jaar voor spektakel en beleving in de gemeente zorgen.  

Het financieel plaatje

Puurs realiseert een positief structureel evenwicht

Puurs heeft een meerjarenplan 2014-2019 in evenwicht en voldoet aan de normen die Vlaanderen en Europa opleggen.  Aan het einde van de bestuursperiode zal het vereiste structureel evenwicht probleemloos bereikt zijn met een overschot op jaarbasis van ruim 2 miljoen euro.  Hoe zal Puurs dit doen?

  • Door een sterke monitoring en minimale stijging van de uitgaven

De exploitatie-uitgaven zullen amper stijgen. Dit betekent dat in reële termen de exploitatie-uitgaven ietwat afnemen rekening houdende met de inflatie.  

  • De belastingtarieven blijven dalen

Zo daalt de algemene gemeentebelasting vanaf 2017 voor alleenstaanden van 60 naar 40 euro.  In 2018 zal de aanvullende personenbelasting verder dalen tot 7,6%, de vierde vermindering in deze legislatuur. 

  • De schulden nemen af ondanks een blijvend hoog investeringsritme

In de periode 2014-2019 investeert Puurs ruim 70 miljoen euro, toch neemt het  schuldvolume af.

 

 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.