Zelfstandigen die hinder ondervinden van werken voor hun deur, zullen niet langer meer door de administratieve mallemolen moeten om een schadevergoeding te bekomen. Ze zullen automatisch een vergoeding van 2.000 euro krijgen. Ze zullen ook niet langer verplicht zijn te sluiten om op die vergoeding aanspraak te kunnen maken. Het voorstel van decreet dat de hinderpremie hervormt, werd vandaag door de meerderheidspartijen ingediend in het Vlaams Parlement. Koen Van den Heuvel (CD&V), Axel Ronse (N-VA) en Mathias De Clerq (Open VLD) diende het decreet in.

In 2005 werd door de federale overheid de inkomenscompensatievergoeding voor micro-ondernemingen ingevoerd. Hierdoor kunnen kleine ondernemers die ten gevolge van openbare werken hun deuren moeten sluiten een premie van 76 euro per dag krijgen. Een jaar later voerde de Vlaamse regering daarbovenop nog eens de rentetoelage in: een tussenkomst in de rente van overbruggingskredieten die ondernemers moeten aangaan om de gevolgen van openbare werken op hun omzet op te vangen. Zowel de vergoeding als de toelage brengen administratieve rompslomp met zich mee voor de aanvragende ondernemer. De sluitingsverplichting weerhoudt bovendien nogal wat zelfstandigen om de inkomenscompensatie aan te vragen.

 

Door de zesde staatshervorming werd de compensatie voor hinder bij openbare werken een Vlaamse bevoegdheid. Sinds 1 juli 2014 neemt het Agentschap Innoveren & Ondernemen (AIO) al de praktische afhandeling van beide uitkeringen op zich. In het huidige Vlaamse regeerakkoord is opgenomen dat beide uitkeringen tot één toelage moeten worden herleid en dat de sluitingsverplichting zal worden geschrapt.  Het voorstel van decreet dat zopas door de meerderheid in het Vlaams Parlement werd neergelegd, geeft uitvoering aan deze passage uit het regeerakkoord. 

De nieuwe regeling zal van toepassing zijn op ondernemingen die minstens een maand ernstige hinder ondervinden van de openbare werken, die een activiteit uitoefenen die een rechtstreeks contact met de klant vereist en die minder dan 10 werknemers in dienst hebben.

De nieuwe hinderpremie van 2.000 euro wordt automatisch en zonder sluitingsverplichting uitgekeerd voor de eerste 20 kalenderdagen waarin de onderneming hinder van werken ondervindt. Wie toch de deuren moet sluiten, krijgt vanaf dag 21 hier bovenop 80 euro per kalenderdag sluiting.

De aannemer van de werken zal drie maanden op voorhand de werken definiëren in het zogenaamde GIPOD-systeem, waardoor getroffen handelaars automatisch én tijdig zullen worden geïdentificeerd, en proactief verwittigd van hun recht op deze premie.  Wie geen automatische toekenning krijgt kan steeds via manuele procedure aanvragen. Indien men niet in de werfzone zelf zit wordt de bestaande regeling toegepast: vanaf de 8ste sluitingsdag 80 euro per dag.

Koen Van Den Heuvel: “Voor heel wat kleine ondernemers zal de forfaitaire vergoeding van 2.000 euro de ruimte creëren om te investeren in maatregelen die het mogelijk maken om tijdens de werken open te blijven. Voor wie niet anders kan dan sluiten, vormt de vergoeding een compensatie.

 

 
Dit decreet is een oplossing voor een probleem dat Koen in het verleden al herhaaldelijk aan de kaak gesteld heeft. 
 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.