2017 gaat de geschiedenis in als het jaar waarin de gemeentebesturen van Puurs en Sint-Amands een fusie aankondigden. 2018 wordt het jaar waarin de 26.000 inwoners van beide gemeenten één grote gelukkige familie moeten worden.

“Als jullie de fusie willen doen mislukken, moeten jullie er volgende week maar al over schrijven.” Dat was de opvallende reactie toen we in mei beide burgemeesters opbelden om te zeggen dat de definitieve fusieplannen ons bekend waren. De burgemeesters hielden de lippen stijf, en dus schreven we er over. De artikels deden flink wat stof opwaaien, maar dat dwarrelde al gauw neer, op enkele achterhoedegevechten na. Intussen kunnen de burgemeesters al terug buiten komen, bij wijze van spreken. Puurs-Sint-Amands is al concreter dan we denken, maar dat het een lastig jaar was, is wel zeker.

Peter Van Hoeymissen: “Het is een hectisch jaar geworden, dat klopt. Over zo'n fusie heeft ook werkelijk iedereen een mening. Er is wel tegenstand geweest, maar al bij al viel het nog mee. Het is niet zo dat ze met spandoeken op de gemeenteraad stonden te protesteren. Daarbij stond vooral de relatie met onze coalitiepartner L.O.S. onder druk met alle gevolgen van dien (schepen Frans Joos en gemeenteraadslid Femke Vleminckx, beiden L.O.S., dienden hun ontslag in, red.). Wat mij in een iets comfortabelere positie zette, was het feit dat ik die beslissing niet voor mezelf heb genomen, dat is wel heel duidelijk. Ik verwacht geen mandaat meer: na dertig jaar politiek krijg ik daar geen kick meer van. Tegelijk wou ik ook niet de burgemeester zijn die de begrafenis van Sint-Amands moest regelen, want onze gemeente is op zijn eentje financieel niet langer leefbaar. Ik heb die fusie dus echt wel gepusht.”

“Tegelijk sta ik ter beschikking van Koen Van den Heuvel: als ik schepen kan worden, dan zou ik het doen, omdat ik wil voorkomen dat mensen denken dat ik het nu na de fusie aftrap en onze gemeente zo achterlaat. Dat is wel het laatste wat ik wil, maar het is me allemaal om het even op welke plaats ik al dan niet sta straks. Vaak gaan dit soort discussies om ego's of andere belangen: dat ik mezelf opzij schuif, maakte het een stuk gemakkelijker en heeft de fusie wellicht doen lukken.”

Koen Van den Heuvel: “In Puurs lagen de kaarten duidelijk anders. Daar was de tegenstand tegen de fusie een stuk kleiner. Mogelijk denken de Puursenaars dat er niet veel gaat veranderen voor hen. Puurs zit in een andere flow ook: iedereen merkt welke wind er in onze gemeente waait. Ik begrijp dat inwoners van Sint-Amands met enige angst naar de fusie keken, omdat ze bang waren opgeslorpt te worden door Puurs, maar dat is geenszins de bedoeling.

Bornem wou niet mee. Hebben jullie nog spijt dat het niet met drie gelukt is? En lag het daar aan het ego of het vastklampen aan de burgemeesterssjerp?

Van Hoeymissen: Het is nog altijd sociologisch veel logischer met drie dan met twee, maar tegelijk zou het de zaken hopeloos ingewikkeld gemaakt hebben. Deze fusie is beheersbaar, met drie gemeenten zou het complex zijn. Dit is dus een mooie tussenstap en we zien wel wat de toekomst brengt. Bornem heeft trouwens altijd gezegd dat het groot genoeg is op zich en daar heeft Luc De boeck misschien wel een punt. Dus of dat met ego's of 'postjes' te maken heeft, is lang niet zeker.

Geef eens eerlijk toe: wanneer hebben jullie voor het eerst echt over de fusie gesproken, want dat is toch al veel langer een issue?

Van Hoeymissen: Eerlijk? Aan het begin van de legislatuur hebben we het tussen pot en pint al wel eens over een fusie gehad. Ook toen was Bornem geen voorstander. Maar tussen wat losjes uit de pols over een fusie praten of er werkelijk één plannen, ligt nog een wereld van verschil. Het was op een vergadering van de hulpverleningszone in Mechelen, op de trap van het stadhuis daar, dat ik tegen Koen heb gezegd: het is het moment. Toen was net het decreet verschenen waarin die fusiebonus stond. De fusie is er dus gekomen onder auspiciën van Bart Somers, maar zonder dat hij het weet (lacht).

Over de naam is heel veel te doen geweest. Puurs-Sint-Amands is nu niet de meest originele benaming. Was Puurs-aan-de-Schelde ooit echt een optie?

Van Hoeymissen: Dat is het zeker geweest, samen met een hoop andere voorstellen. Ikzelf had ook liever een andere naam gezien met Puurs als hoofdnaam, en Sint-Amands aan de Schelde als baseline. Dat had onze toeristische troef benadrukt. In Deinze gaan ze dat ook doen met als ondertitel 'het land van Nevele'.

Van den Heuvel: Ik ben ook niet 100% gelukkig met de naam, maar het is wel de naam van de minste weerstand geworden. Een compromis ook, ja, dat geef ik toe. Zoals Peter zegt: Puurs, met de baseline Sint-Amands aan de Schelde had een betere combinatie geweest. Puurs is een economisch sterke gemeente met heel veel werkgelegenheid. Sint-Amands heeft met haar idyllische ligging aan de Schelde dan weer een toeristische troef in handen. Tegelijk hebben we toch ook telefoontjes gekregen van de Pfizers van deze wereld die het moeilijk hadden dat de naam van hun zetel in Puurs wereldwijd zou veranderen. Dus op zich is Puurs-Sint-Amands dan toch misschien geen slechte keuze.

De naam 'Klein-Brabant' was geen optie? Hadden jullie dat ooit gedurfd?

Van Hoeymissen: Ik denk dat Luc De boeck dan naar de Raad van State zou zijn gestapt (lacht). Maar het had geen goede keuze geweest. Je hebt al de politiezone Klein-Brabant met drie gemeenten, het zorgbedrijf Klein-Brabant. Het zou ongelooflijk ingewikkeld zijn geweest.

Van den Heuvel: Dit is volgens mij een logische tussenstap. Je hebt ook mensen die zeiden dat we moesten wachten op één groot Klein-Brabant, al verdenk ik er sommigen van dat dat een excuus was om vooral niks te moeten doen. We moeten ook eerlijk zijn: gemeenten met 10.000 inwoners zijn niet leefbaar.

Van Hoeymissen: We hadden wellicht nog zes jaar extra kunnen overleven, maar het water stond ons aan de lippen en dat heeft niets met slecht beleid te maken. Gemeenten zoals Sint-Amands, met 8.500 inwoners, krijgen het steeds moeilijker. Uit de studie is bijvoorbeeld gebleken dat beide gemeenten twaalf eenmansdiensten hadden. Dat is niet rendabel.

Van den Heuvel: We verwachten ook dat de hogere overheid straks een aantal verplichte fusies gaat opleggen. Het is een proces dat is ingezet en niet meer gaat stilvallen nu. Onze inwoners genieten mee van de financiële bonus van deze vrijwillige fusie, voor de fusies na 2018 gaat dat niet meer het geval zijn.

Waarmee we bij de spreekwoordelijke wortel zijn aanbeland: de Vlaamse overheid neemt 500 euro schuld per inwoner over. Zouden jullie het zonder die wortel ook al gedaan hebben?

Van Hoeymissen: Zeker wel. We stonden er voor open van in het begin. En als ik zie welke metamorfose Puurs ondergaan heeft, dan denk ik dat de inwoners van Sint-Amands, Lippelo en Oppuurs daar alleen maar kunnen van profiteren. Wat er in Puurs de laatste vijftien à twintig jaar is gebeurd, is ronduit fantastisch.

Van den Heuvel: Dankzij de vrijwillige samenvoeging krijgen we inderdaad een financiële bonus van 500 euro per inwoner, goed voor een totaal overnamebedrag van 12.665.500 euro aan schuldenlast. We selecteerden samen een lijst van over te dragen schulden. Nog in 2018 neemt Vlaanderen die schulden gefaseerd over. De inwoners van beide gemeenten krijgen er direct belastingvoordeel door, vermits we in beide gemeenten de personenbelasting kunnen doen dalen.

Het is het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen dus jullie mogen meteen twee lijsten samenvoegen, een aantal schepenen en raadsleden verdwijnen. Dat wordt een bikkelharde strijd.

Van Hoeymissen: Er is een consensus over de manier waarop de lijst wordt samengesteld. Onze CD&V-lijst gaat ongeveer twee derde naar huidige Puursenaars gaan en een derde naar politici uit Sint-Amands. Ongeveer, dat wil zeggen dat we het niet met de weegschaal kunnen afwegen.

Van den Heuvel: Momenteel zijn er dertien schepenen, we gaan op termijn naar zeven, maar in het fusiedecreet staat dat we de eerste legislatuur nog twee schepenen extra mogen hebben.

Van Hoeymissen: Belangrijk is ook dat de top van de ambtenarij er achter stond. Zonder hun fiat zou deze hele fusie onmogelijk zijn geweest.

Van den Heuvel: De voorbije weken hebben de verschillende diensten van beide besturen al het nodige voorbereidende werk geleverd om de praktische aspecten van de fusie in kaart te brengen en die in de komende maanden verder uit te werken. Sommige diensten van beide besturen zullen al in 2018 en dus voor de feitelijke fusie samenwerken om de dienstverlening naar de burgers te verbeteren. Er wordt tevens getracht om de administratieve rompslomp van deze naamsverandering voor de burgers tot een minimum te beperken. We staan al heel ver eigenlijk.

Jullie schrijven niet minder dan gemeentelijke geschiedenis met deze fusie. Is dit de kroon op jullie werk?

Van Hoeymissen: We hebben veel gedaan in die dertig jaar. Sint-Amands is voor 95% gerioleerd, we hebben GC De Nestel, enzovoort. Maar dit is toch een van de grootste realisaties uit mijn carrière. Een gemeentefusie is ook niet niks: ik was 12 jaar in 1976 en iedereen spreekt nog altijd over die grote fusie.

Van den Heuvel: Ik ben trots op wat Puurs allemaal al heeft kunnen realiseren en dat is heel veel. We zijn ook al jaren sterk in co-creatie waar iedereen nu pas de mond van vol heeft: de beiaard, de klimmuur, Vrededaal, het Fort Liezele. Stuk voor stuk dossiers waar de overheid in co-creatie is gegaan met andere partners. Die flow willen we ook naar Sint-Amands brengen.

Opvallend ook: voor Peter Van Hoeymissen is dit mogelijk het einde van zijn carrière, van u zeggen ze dat u de volgende Vlaamse minister wordt nu Kris Peeters in Antwerpen woont en niet langer in Ruisbroek.

Van den Heuvel: Dat betwijfel ik en ik heb er sowieso voor gekozen om de komende zes jaar ten volle de kaart van Puurs-Sint-Amands te trekken.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.