Er is al enige tijd discussie over de vraag of het nieuwe systeem voor de kinderbijslag (het Groeipakket) van Minister Jo Vandeurzen ervoor zal zorgen dat er minder kinderen in armoede zullen leven. De studie van de KU Leuven heeft nu ontegensprekelijk aangetoond dat het armoederisico inderdaad daalt. Hier vindt u alvast wat meer informatie:

 Eerst kijken we naar het resultaat op kindniveau. Bij de gezinnen die onder het nieuwe stelsel zullen vallen, zorgt het nieuwe systeem ervoor dat 10% van de kinderen die anders in een gezin met een inkomen onder de armoedegrens zouden leven over de armoedegrens getild worden. Omdat het nieuwe systeem ook bepaalde tegemoetkomingen voorziet voor gezinnen die nog in het oude systeem zullen zitten, gaat ook daar  3% van de kinderen over de grens.

 Als we dan naar het gezinsniveau kijken, zien we dat 12% van de ‘nieuwe’ gezinnen boven de armoedegrens zal uitkomen, en 6% van de ‘oude’ gezinnen hetzelfde doen.

 Deze hervorming zorgt er dus voor dat er meer dan 10.000 kinderen die anders onder de armoedegrens zouden leven, dankzij het nieuwe systeem er boven zullen leven. Ik vind dat eerlijk gezegd een sterk resultaat voor een hervorming die budgettair neutraal is én niet raakt aan de verworven rechten van de mensen.

 Wat dan met de kinderen die nog altijd onder de armoedegrens leven? Ook daar verbetert de situatie. De zogenaamde armoedekloof (de afstand van het gezinsinkomen tot het inkomen van de armoedegrens) verkleint immers voor iedereen, ongeacht de situatie (aantal kinderen, eenoudergezinnen, …).

 Samengevat: Deze hervorming respecteert alle verworven rechten van de mensen in het huidige systeem. 6% van de gezinnen en 3% van de kinderen die in het huidige  stelsel vallen en onder de armoedegrens zitten, profiteren zelfs mee van het nieuwe systeem en komen zo toch boven de armoedegrens uit. Voor de gezinnen die volledig in het nieuwe systeem zullen zitten, zullen 10% van de kinderen en 12% van de gezinnen die zonder hervorming onder de armoedegrens zouden leven, nu boven de armoedegrens leven. En van de kinderen en gezinnen die toch nog onder de armoedegrens zitten, gaat elk kind en elk gezin er toch minstens op vooruit. Dit gebeurt allemaal in een budgettair neutrale operatie.

  

Voor meer informatie over het nieuwe systeem van de kinderbijslag kan u hier terecht: http://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/kinderen/nieuw-kinderbijslagsysteem-vanaf-112019

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.