De Vlaamse minister van financiën en begroting lanceerde in De Zevende Dag het voorstel om woongelegenheden boven winkelruimtes voor 3 jaar vrij te stellen van de onroerende voorheffing. CD&V-fractievoorzitter Koen Van den Heuvel vindt de maatregel interessant, maar waarschuwt ook: “Elke handelskernversterkende maatregel is toe te juichen, maar als de maatregel op zich komt te staan, zal hij tot niets leiden. Een handelskernversterkend beleid moet meer zijn dan een losse maatregel zo nu en dan.”

Koen Van den Heuvel: “De toekomst ligt in onze lokale handelskernen. Ze zijn essentieel om de leefbaarheid van onze steden en gemeenten te waarborgen. Grote kunstmatige shoppingprojecten mogen dan al spectaculair ogen, ze zijn allerminst toekomstgericht, noch als economisch model, noch op het vlak  van mobiliteit of sociale cohesie. De detailhandel in onze woonkernen bundelt al die voordelen wel. De Vlaamse Regering geeft met het Integraal Handelsvestigingsbeleid dan ook  terecht prioriteit daaraan.”

Met het decreet van 15 juli 2016 betreffende het Integraal Handelsvestigingsbeleid legde de Vlaamse Regering de krijtlijnen vast voor een meer duurzame organisatie van de detailhandel in Vlaanderen. Gemeentebesturen krijgen verschillende instrumenten aangereikt om een ruimtelijk handelsbeleid te voeren.

VRIJSTELLING ONROERENDE VOORHEFFING BOVENWINKELWONEN INTERESSANT, MAAR MOET PASSEN IN GLOBAAL BELEID HANDELSKERNVERSTERKING 

Het voorstel van de minister van financiën kan daarop een waardevolle aanvulling zijn.

De CD&V-fractievoorzitter wijst er wel op dat het vaak niet de handelaars zelf zijn die van deze maatregel zullen profiteren. Zij zijn immers veelal huurder van het pand waarin zij actief zijn.

Van den Heuvel: “We juichen elke handelskernversterkende maatregel toe, maar willen goed bekijken hoe dit past een evenwichtige en globale aanpak. Losse initiatieven leiden tot niets als ze niet passen in het decretale kader.”

Koen Van den Heuvel pleit ook voor overleg met de lokale besturen: “De inkomsten uit onroerende voorheffing zijn voor hen immers een belangrijke bron van inkomsten. Het is niet meer dan logisch dat de minister gemeenten en provincies compenseert voor de eventuele minderinkomsten die het gevolg zijn van zijn voorstel.”

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.