De tijd begint te dringen voor de hervorming van de kinderbijslag. De Vlaamse regering wil de gevolgen van de indexering van de uitkeringen meenemen in de onderhandelingen, en nu blijkt dat die indexering er al in juni aankomt.

RAAKVLAKKEN

Op een aantal vlakken staan CD&V en de N-VA al dicht bij elkaar.

1. Een kind is een kind. Het uitgangspunt van de hervorming is dat alle kinderen recht hebben op eenzelfde bedrag aan kinderbijslag, los van het professionele statuut van hun ouders. Een eenoudergezin met deeltijds werk zal zo dezelfde kinderbijslag krijgen als iemand met een uitkering.

2. N-VA-fractieleider Matthias Diepen­daele stuurde in een interview met De Standaard aan op een vaste kinderbijslag van 150 euro per maand. Voor zijn CD&V-collega Koen Van den Heuvel is dat een aanvaardbaar bedrag. 'Jonge gezinnen zijn zo de winnaars en dat is goed', zegt Van den Heuvel. 'Zij hebben de centen het meest nodig.'

3. De leeftijdstoeslagen voor oudere kinderen verdwijnen in het kader van de vereenvoudiging, ondanks het protest van de Gezinsbond. CD&V heeft naar verluidt nog wel geprobeerd om de leeftijdstoeslagen op een andere manier in de nieuwe kinderbijslag te smokkelen, maar dat is niet gelukt.

PIJNPUNTEN

Maar op minstens vier punten zit er nog ruis tussen CD&V en de N-VA.

1. De N-VA legt er de nadruk op dat de sociale correcties niet ten koste van de middenklasse mogen gaan. CD&V vindt dat een valse tegenstelling. Voor de partij moeten de toeslagen zo ruim zijn dat ook een deel van de middenklasse ervoor in aanmerking komt.

De N-VA wil de sociale correcties beperken tot inkomens onder pakweg 30.000 euro bruto, afhankelijk van het aantal kinderen. CD&V vreest dat werknemers daardoor inkomen verliezen wanneer ze een job aanvaarden, de zogenaamde werkloosheidsval. De partij wil dat de sociale toeslagen langzaam dalen voor hogere inkomenscategorieën.

Voor Van den Heuvel kunnen ze van 70 of 80 euro voor gezinnen met een inkomen onder 30.000 euro naar nul zakken voor inkomsten van pakweg 60.000-65.000 euro. 'Dan zit je allicht al aan meer dan de helft van de gezinnen met kinderen.' Volgens hem zal het bedrag van de sociale correctie in het nieuwe systeem met een factor drie of vier stijgen.

2. De N-VA pleit voor een eenvoudig systeem, 'transparant en dus democratischer'. CD&V ziet niet in waarom zijn systeem zo onoverkomelijk complex zou zijn. 'Vergeleken met het huidige systeem, met meer dan 700 verschillende soorten kinderbijslag, is dit al een forse verbetering. Zo ingewikkeld kan het niet zijn om er een uitfasering aan toe te voegen', zegt Van den Heuvel.

3. Het grote meningsverschil is de strijd tegen de kinderarmoede. De N-VA legt er de nadruk op dat het kindergeld geen vervangingsinkomen is. Van denHeuvel wijst erop dat een daling van de kinderarmoede in het regeerakkoord staat.

4. Bij CD&V zijn ze gestruikeld over een uitspraak, vorige zaterdag in De Standaard, van een N-VA'er die vond dat het eerste compromisvoorstel van minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) was geschreven 'op maat van allochtone gezinnen'.

Van den Heuvel vindt dat 'de taal van de ranzigheid' en bestrijdt die stelling. 'In ons voorstel gaan de gezinnen met één of twee kinderen erop vooruit. Ik denk niet dat dit de allochtone gezinnen zijn. Ik vind die populistische taal bedroevend.'

En vooral neemt hij de verdediging opvan gezinnen met drie of meer kinderen. 'Ook dat zijn de gezinnen van hardwerkende Vlamingen.'

 

Bron: DS

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.