Integratie OCMW

13-05-2016

Het Vlaamse regeerakkoord voorziet in een integratie van OCMW’s in de gemeentebesturen tegen de start van de volgende lokale bestuursperiode. Daarvoor is een wijziging nodig van de federale OCMW-wet, maar die stootte op een negatief advies van de Raad van State. De Vlaamse Regering koos er nu voor om niet langer te wachten op de verdere federale ontwikkelingen. Ze put haar eigen bevoegdheden maximaal uit om de integratie mogelijk te maken. Fractievoorzitter Koen Van den Heuvel en Vlaams parlementslid Michel Doomst reageren tevreden: “Door deze keuze creëren we zekerheid voor de lokale besturen en behalen we het vooropgestelde doel: de basis leggen voor een  versterkt sociaal beleid.”

 

Het Vlaamse regeerakkoord bepaalt dat de OCMW’s tegen uiterlijk de start van de volgende lokale bestuursperiode volledig in de gemeentebesturen zullen geïntegreerd worden.  Het federale regeerakkoord bepaalt op zijn beurt dat de federale regering het wettelijk kader zal aanpassen zodat een organieke integratie van de gemeentebesturen en de OCMW’s mogelijk wordt.

 

De federale overheid nam de nodige wettelijke initiatieven, maar deze stootten op ernstige bezwaren van de Raad van State.  In een advies van 9 mei laatstleden oordeelde de Raad van State dat een dergelijke operatie de bevoegdheden van de gewone wetgever overschrijdt. Een wetswijziging die de opdrachten, goederen, rechten, lasten en verplichtingen van het OCMW overdraagt aan de gemeente, kan alleen met een bijzondere meerderheid worden doorgevoerd.

 

Michel Doomst: “Door dat advies kwam het ganse integratieproces op losse schroeven te staan. Dat bracht heel wat onzekerheid mee bij onze lokale besturen, en bemoeilijkte het voorbereidingsproces.”

 

CD&V heeft zich, in het belang van de verdere ontwikkeling van een krachtdadig sociaal beleid, altijd volop achter de integratie van het OCMW in de gemeentebesturen geschaard.  Ook het advies van de Raad van State deed niets af aan dit principiële standpunt. 

Precies daarom steunt CD&V de beslissing van de Vlaamse regering. Ze put haar eigen mogelijkheden maximaal uit om OCMW en gemeente zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen, en voortaan als één krachtdadig lokaal bestuur op te treden.

 

Koen Van den Heuvel: “Het is goed dat de Vlaamse regering niet bij de pakken blijft zitten, en de intentie uit het regeerakkoord behoudt. We moeten de werkzaamheden rond deze integratie nu versneld verder zetten, zodat onze lokale besturen snel volledig zicht krijgen op de uitdaging waarvoor ze staan.” 

 

De oplossing die de Vlaamse regering uitwerkte bestaat erin dat de OCMW- en gemeentebesturen formeel blijven bestaan, maar dat ze in de praktijk zullen samenvallen. De gemeenteraadsleden zullen de facto ook OCMW-raadslid zijn, het schepencollege fungeert ook als vast bureau. Het zullen voortaan dus de verkozen gemeenteraadsleden zijn die beslissen over het te voeren lokaal sociaal beleid. Alle betrokken diensten worden daartoe samengevoegd. 

 

Koen Van den Heuvel: “Er zijn intussen heel wat gemeenten die deze integratie al tot een goed einde brachten. Zij stellen heel wat winstpunten vast, zowel op het vlak van beleid als op het vlak van financiële en logistieke efficiëntie.”

 

Michel Doomst: “CD&V blijft wel beklemtonen dat de beslissingen over de individuele sociale dossiers in een bijzonder sociaal comité moeten genomen worden. Daarin kan ook beroep worden gedaan op de expertise van niet-gemeenteraadsleden.”

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.