Om de financiële gezondheid van de gemeentefinanciën te beoordelen zijn er twee grote twee indicatoren: de autofinancieringsmarge (AFM) en de financiële schuld. Uit een voorlopige analyse van de jaarrekeningen van 2016 en de lokale begrotingen van 2017 blijkt dat de lokale besturen nog steeds een positieve autofinancieringsmarge hebben, maar dat deze buffer in 2017 krimpt ten opzichte van 2016.
 
Koen ondervroeg daarom de minister van Binnenland bestuur hierover.