Nieuwsbrief 13 juni 2016

13-06-2016
Koen Van den Heuvel nieuwsbrief
 
 
In deze nieuwsbrief
Wat houdt die nieuwe kinderbijslag nu echt in?

Een van de grootste dossiers van deze regering, de hervorming van de kinderbijslag, is vorige week geland. De principes van deze hervorming zijn duidelijk: Het Groeipakket van Jo Vandeurzen en Hilde Crevits biedt een ruime basis om een substantieel deel van de opvoedingskost van elk kind te dekken, én voorziet in een gemoduleerd toelagesysteem op maat van elk kind en elk gezin. Dat is transparant én rechtvaardig. Het stimuleert bovendien de participatie aan kinderopvang en onderwijs. Een unieke integratie van de schooltoelage in een coherent gezinsbeleid.  

In  dit filmpje leert u er alles over!


Woonfiscaliteit aan hervorming toe?

Op dinsdag 14 juni vindt de Woontafel fiscaliteit plaats. Tijdens een lunchdiscussie gaan we in gesprek met experten en geïnteresseerden rond enkele prangende vraagstukken in de woonfiscaliteit. 

Zo zullen we het hebben over ondersteuning voor de huurmarkt, een hervorming van het kadastraal inkomen, en een vereenvoudiging van de registratierechten en onroerende voorheffing. 

Hebt u zelf ook ideeën over het woonbeleid? 

Like dan zeker onze pagina www.facebook.com/iedereenthuis, en laat uw stem horen! #iedereenthuis


Crevits haalt onderwijshervorming binnen

Hilde Crevits slaagt hier waar haar voorganger faalde. Felicitaties hadden we van de oppositie natuurlijk niet verwacht, maar dat ze een hervorming waar ze zelf achter stonden plots afdoen als een niemendalletje, is toch wat vreemd. Blijkbaar is men teleurgesteld dat de scholen hun vrijheid behouden. Het afschaffen van de vrijheid van onderwijs was inderdaad nooit onze doelstelling. Dat dit voor anderen wel zo was, verklaart wellicht waarom hun hervorming mislukt is.

Maar als de scholen zo vrij zijn, zal er dan wel iets veranderen? Het antwoord is heel eenvoudig: ja. En nog geen klein beetje. Te beginnen met een betere voorbereiding in het basisonderwijs, over de bredere eerste graad die voor oriëntatie dient, naar het hervormde aanbod in de tweede en derde graad om een meer geïnformeerde keuze te maken.

Concreet? Ik pik er maar eentje uit: we evolueren van 30 studiegebieden naar 8 studiedomeinen. Zo maken we het geheel aan keuzes overzichtelijker, en wordt de finaliteit van een studierichting duidelijker gemaakt. Gericht op de arbeidsmarkt? Op doorstroom naar het hoger onderwijs? Of beide? Dankzij deze hervorming zullen de gevolgen van een studiekeuze veel duidelijker zijn.

Wilt u meer weten over de verschillende maatregelen, dan kan u hier terecht.   


Nationale Bank ziet meer jobs en koopkracht

"Jobs, jobs, jobs". Het klinkt voor sommigen misschien als een slogan, maar voor tienduizenden mensen is het een begin van een betere toekomst. Dat bewijst een nieuw rapport van de Nationale Bank dat maandag 6 juni verscheen. De krantenkoppen logen er niet om: "140.000 jobs erbij in privé de komende drie jaar", "Regeringsbeleid werpt vruchten af" en "140.000 nieuwe jobs en loonstijging in't verschiet!". Mensen die dweepten met het 'failed state' mantra wisten even niet meer waar ze het hadden. Net als de oppositie trouwens, die het blijkbaar Siberisch koud laat dat mensen meer beschikbaar inkomen zullen hebben en de werkloosheid sterk daalt. 

Meer details vindt u hier.  


Minder Hinder Decreet

Een premie dient om mensen een duwtje in de rug te geven. Ook de premie voor handelaars die nadeel ondervinden van openbare werken moet ervoor zorgen dat zij de periode van de werken makkelijker kunnen overbruggen. Alleen wogen de administratie en de verplichting tot sluiten zodanig zwaar, dat het meer een last op de schouders dan een duwtje in de rug werd.

Daar komt nu verandering in door een nieuw decreet waarvan Koen mede-indiener is: "Voor heel wat kleine ondernemers zal de forfaitaire vergoeding van 2.000 euro de ruimte creëren om te investeren in maatregelen die het mogelijk maken om tijdens de werken open te blijven. Voor wie niet anders kan dan sluiten, vormt de vergoeding een compensatie."

Lees er hier meer over!


Applaus voor de vrijwilligers!

Vrijwilligers zetten zich belangeloos in voor anderen. Wie stippelt de wandeltochten uit? Wie organiseert een plantenbeurs? Wie fleurt ons zorgcentrum op? Juist, u raadt het al. Maar dat deze mensen zich belangeloos inzetten, betekent niet dat we hen niet eens in de spotlight mogen zetten. Daarom trappen we de Zomer van Puurs op gang met Applaus! op zaterdag 25 juni.


Het feestje van alle Puurse vrijwilligers en kampioenen start op het Dorpshart vanaf 19.00u. Krijg een welverdiende dank je wel of proficiat op onze rode loper en geniet mee van een leuke avond. Ben je een Puurse vrijwilliger of een sportkampioen in een Puurse club, reserveer dan je ticket op www.puurs.be/webwinkel.


Puurse Financiën over de hele lijn positief

Hoe staat Puurs er financieel voor? Het schuldvolume daalt, er is meer ruimte voor investeringen met eigen middelen (autofinancieringsmarge) en de exploitatie-uitgaven vallen lager uit dan verwacht. Kortom: we zijn financieel een gezonde gemeente.

De exploitatie-uitgaven vallen maar liefst 1,3 miljoen euro lager uit dan de ramingen. Dat resulteerde ook in een verhoging van onze financieringsmarge. Deze bedraagt in 2015 zomaar even €3,5 miljoen, oftewel €200 per inwoner. Dat is meer dan 6x zo veel als het Vlaamse gemiddelde (€32).  Daardoor kunnen we meer investeringen doen met eigen middelen, en hoeven we in 2015 geen leningen af te sluiten. Daardoor is ook het schuldvolume van de gemeente gedaald tot 29,5 miljoen euro. 


Geen vergunning voor Bioterra
De deputatie van de provincie Antwerpen heeft beslist om het Bornemse grondverwerkingsbedrijf Bioterra geen vergunning te geven voor een nieuwe inplanting in Puurs. Het ontbreken van een draagvlak werd als belangrijkste argument aangehaald om geen vergunning af te leveren. De gemeentebesturen en de actiecomités halen dus voorlopig hun slag thuis. het ontbreken van een draagvlak als belangrijkste argument gekozen om geen vergunning af te leveren. De gemeentebesturen en de actiecomités halen dus voorlopig hun slag thuis.
 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.