IOK Afvalbeheer plant om in de Kempen 300 nieuwe ondergrondse afvalcontainers te plaatsen. De totale kost hiervan wordt geraamd op 4,3 miljoen euro. Vlaams Minister van Omgeving, Natuur & Landbouw Koen Van den Heuvel maakt hiervoor 1.140.000 euro vrij ter ondersteuning.

 Koen Van den Heuvel: “De vraag naar ondergrondse inzamelsystemen neemt snel toe. Deze containers zijn een goede manier om in stads- of dorpscentra selectieve inzameling makkelijker en comfortabeler te maken voor de inwoners. In 2014 werden in Mol de eerste 6 ondergrondse inzamelsystemen met succes in gebruik genomen. Momenteel tellen de Kempen er een honderdtal op 40 locaties. Met de bijkomende containers wordt dat aantal de volgende jaren verviervoudigd.”

 Mede door de stijging van het aantal wooneenheden in centrumgebieden, het aantal assistentiewoningen en sociale woongelegenheden en de nood aan collectieve inzamelsystemen in functie van optimaal ruimtegebruik, neemt de vraag naar ondergrondse inzamelsystemen ook  in de Kempen snel toe. Ondergrondse containers hebben niet tot doel om de bestaande huis-aan-huis inzamelingen te vervangen. Ze zijn een aanvullend systeem op bepaalde locaties. Zo kunnen bijvoorbeeld appartementsbewoners gemakkelijker en om het even wanneer hun afval wegbrengen.  

 Als ondergrondse containers worden gebruikt voor restafval dan blijft ook het principe van de vervuiler betaalt van toepassing. Bovendien is het tarief voor het brengsysteem hetzelfde als voor de inzameling aan huis. Dit is een wettelijke vereiste vanuit het Vlaamse afvalplan. Vandaar ook het belang om deze ondergrondse systemen uit te rusten met een identificatiesysteem. Door het gebruik van een specifieke badge worden deze kosten in rekening gebracht en kan men ook de kwaliteit van inzameling verder opvolgen.

 In de 29 gemeenten die aangesloten zijn bij IOK  worden in totaal 270 ondergrondse containers met identificatiesysteem voorzien: voor restafval (150), voor PMD (40), voor papier en karton (60), voor GFT (1) en voor glas (19). Daarnaast worden er 30 ondergrondse containers (glas) zonder identificatiesysteem voorzien.

 Minister Van den Heuvel heeft het project vandaag voorgesteld in Vosselaar, op een locatie waar drie ondergrondse containers in gebruik zijn. Vosselaars burgemeester Gilles Bultinck juicht het initiatief toe:  “Bij grotere woonprojecten zien we dat afvalcontainers op de dag van ophaling het straatbeeld ontsieren. Daar komt nog bij dat men per wooneenheid drie verschillende containers kan hebben, voor de fracties restafval, gft en papier en karton. Het is haast onmogelijk om al deze containers deftig en zonder geuroverlast te stallen. Daarom zijn de ondergrondse inzamelpunten niet alleen properder, maar ook ruimtebesparend. Dit draagt bij tot meer woonkwaliteit en een aangenamer straatbeeld.”