5 jaar voor nieuw ID

02-01-2019

Op 1 januari 2019 fusioneerde Puurs en Sint-Amands tot één nieuwe gemeente. In het kader van deze fusies is een ook aanpassing van de elektronische identiteitskaart noodzakelijk. Oorspronkelijk diende dit binnen een periode van 1 jaar te gebeuren. Dit zou voor veel last zorgen (meer info hier).

 Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem wil deze termijn daarom naar 5 jaar optrekken. Dit is meteen de periode waarin de identiteitskaarten op normale wijze worden aangepast (vernieuwing na einde geldigheid, verhuis, verlies, diefstal, beschadiging, …).

 Deze termijn laat het gemeentebestuur toe om dedienstverlening op een vlotte manier te laten verlopen en de inwoners van Puurs-Sint-Amands niet nodeloos te belasten.

Bron