Nieuws

Op 18 september 2017 verklaarden de gemeenteraden van Puurs en Sint-Amands zich principieel akkoord met een bestuurlijke fusie…

Lees meer

Volgens Koen Van den Heuvel is het Vlaamse dialoogmodel - waarbij via dialoog gestreefd wordt naar grotere autonomie - te…

Lees meer

Lees meer

Koen trok uitzonderlijk naar de Vlaamse commissie Mobiliteit om daar te pleiten voor een uitbreiding van de kilometerheffing…

Lees meer

 De Vlaamse belastingen voorzien een belastingskorting voor inwonende kinderen. Bij een echtscheiding kan dit echter een…

Lees meer

De academie voor muziek en woord, de tekenacademie en Terpsichore, artistiek centrum voor dans en beweging, wijken tijdelijk uit…

Lees meer

Vlaanderen voorziet 4 miljoen voor Smart City-projecten. Dit is een goed idee, maar Koen waarschuwt de minister ervoor van…

Lees meer

Om de financiële gezondheid van de gemeentefinanciën te beoordelen zijn er twee grote twee indicatoren: de…

Lees meer

Namens de CD&V-fractie zette Koen, in enkel felle replieken en een duidelijke speech, onze visie uiteen. 

Lees meer

De energieheffing had tot doel de opgebouwde schulden in de sector van de hernieuwbare energie weg te werken en nieuwe projecten…

Lees meer

De Vlaamse minister van financiën en begroting lanceerde in De Zevende Dag het voorstel om woongelegenheden boven winkelruimtes…

Lees meer

Deze week krijgen dienstencentrum de Nieuwe Ark, jeugdontmoetingscentrum WIJland en de Puurse bibliotheek zonnepanelen op hun…

Lees meer