Nieuws

De voorzitter: De heer Van den Heuvel heeft het woord. De heer Koen Van den Heuvel: Minister, sinds enkele dagen wordt er op…

Lees meer

Lees meer

De voorzitter: De heer Van den Heuvel heeft het woord. De heer Koen Van den Heuvel: Voorzitter, minister-president, minister,…

Lees meer

Lees meer

De heer Koen Van den Heuvel: Voorzitter, beste leden van de regering, beste collega’s, we leven inderdaad in turbulente en…

Lees meer

Lees meer

De voorzitter: De heer Sabbe heeft het woord. De heer Ivan Sabbe: Voorzitter, minister, collega's, ik ben eigenlijk vrij blij,…

Lees meer