Nieuws

1020 proportionele verminderingen van de onroerende voorheffing bij co-ouderschap toegekend

Sinds 1 januari 2023 is een nieuwe regelgeving in voege waarbij de vermindering voor kinderen ten laste in een co-ouderschapsregeling proportioneel kan verdeeld worden tussen beide co-ouders. Voordien werd de vermindering enkel toegekend aan de ouder waar de kinderen gedomicilieerd zijn. In het eerste jaar van deze nieuwe regelgeving zijn er 1020 aanvragen voor de proportionele vermindering toegekend. 

Een vol Studio 100 pop-up theater luistert naar Barack Obama

Het Studio 100 pop-up theater vormde op zondag 17 maart het decor voor de opening van technologie en innovatie festival SuperNova. Met oud-president Barack Obama als gastspreker een uniek gebeuren in Puurs. Zo’n kleine 2000 mensen woonden de keynote ‘An evening with Barack Obama’ bij.

Puurs-Sint-Amands haalt hoge scores in nieuwste gemeentemonitor

De inwoners van Puurs-Sint-Amands zijn tevreden over hun gemeente. Dat blijkt uit de meest recente gemeentemonitor. De gemeente scoort op zowat alle vlakken beter dan drie jaar geleden. Bovendien scoort het ook goed ten opzichte van andere gemeenten in Vlaanderen, de regio en gemeenten met en gelijkaardig inwonersaantal.  

Koen Van den Heuvel gaat voor Federaal Parlement samen met minister Annelies Verlinden

Op 9 juni zijn het verkiezingen voor het Vlaams -, Federaal - en Europees Parlement. Koen Van den Heuvel, Burgemeester van Puurs-Sint-Amands, doet na 20 jaar in het Vlaams Parlement, waarvan 8 jaar fractieleider en één jaar minister, een gooi naar een zitje in het Federaal Parlement. Hij wil zich hier vooral inzetten om mensen meer bestaanszekerheid te bieden: een voldoende hoog loon, goede zorg en sociale zekerheid en een degelijke pensioenen.

Goed op weg om doelstelling 50.000 extra bomen in 2024 te halen

Bij de start van de legislatuur in 2019 heeft TeamKoen zich geëngageerd om maar liefst 50.000 extra bomen te planten in onze gemeente tegen 2024. Goed voor twee bomen per inwoner. Dat is dubbel zoveel als de doelstelling die Vlaanderen voorop stelt. Met nog een klein jaar te gaan is ons engagement bijna bereikt.

Nieuw bosgebied van 10ha in Breendonk

Op 15 december plantte burgemeester Koen Van den Heuvel samen met de leerlingen van basisschool Klavertjevier de eerste bomen voor het nieuwe bosgebied Steenbossen. Het nieuwe bos van zo’n 10ha groot bevindt zich langs de Groenstraat.

Belastingen in Puurs-Sint-Amands dalen!

De gemeenteraad keurde de begroting voor 2024 goed. TeamKoen houdt woord en laat de belastingen dalen. 

Koen Van den Heuvel trekt opnieuw de lijst van TeamKoen

Koen Van den Heuvel zal in Puurs-Sint-Amands de lokale lijst TeamKoen – cd&v trekken voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2024. Dat heeft het partijbestuur donderdagavond unaniem beslist. Hiermee zet hij ook de ambitie voor een nieuwe termijn als burgemeester.

Koen Van den Heuvel steekt de handen uit de mouwen op de Dag van de Onthaalhouder en Kinderverzorger

Tijdens de week van de Kinderopvang zetten we kinderbegeleiders en onthaalouders in de kijker. Samen met schepen van Jeugd Willem Geeroms ging ook burgemeester Koen Van den Heuvel een handje helpen in de buitenschoolse kinderopvang de Sloeber in Puurs-Sint-Amands.

Oppuurs en Lippelo klaar voor de toekomst: Focus op vergroenen en ontmoeten

We geven de dorpskernen van Oppuurs en Lippelo een nieuwe impuls. Niet op basis van ad hoc-beleid maar op een integrale manier met een toekomstvisie voor de komende tien à vijftien jaar.