Aangename dorpskernen

21-12-2012

In 2013 starten de feitelijke werken in de Provincielaan en Hof ter Bollen. Maar de gemeente Puurs kijkt ook al verder vooruit. De heraanleg van straten vergt vaak verscheidene jaren voorbereiding. Naast de tijd die nodig is voor de opmaak en bijsturing van de plannen, moet er tevens tijd worden gemaakt voor afstemming met de nutsmaatschappijen, het bekomen van vergunningen, eventueel grondverwerving en het aanvragen van subsidies. Daarom worden in 2013 enkele nieuwe studieopdrachten  opgestart.

 

De gemeente voorziet de gedeeltelijke aanpassing van de Meersmansdreef vanwege de overdracht van de Transversale Weg aan Pfizer. Ook moet er een toegangsweg naar het nieuwe rust- en verzorgingstehuis op de Vabor-site worden aangelegd. In deze studieopdrachten wordt de bestaande toestand geanalyseerd (verkeerssituatie en omgeving), wordt alles opgemeten en worden er concepten opgemaakt. Op basis van die gegevens maken de studiebureau’s een voorontwerp. In een latere fase volgt dan een definitief ontwerp en de eigenlijke uitvoering van de werken.

 

Lopende studieopdrachten verder uitvoeren

Voor het project van de Sint-Katharinastraat startte de studieopdracht in 2012. Het studiebureau bracht er de bestaande situatie in kaart en stelde een eerste concept voor aan de inwoners van Ruisbroek. Op basis van de feedback van de inwoners werden de concepten bijgestuurd en verfijnd. De huidige straten zijn intussen opgemeten en het voorontwerp kan worden opgemaakt.

Dit project omvat naast de Sint-Katharinastraat ook de Gebroeders Aertslaan, de Dr. Frans De Wachterlaan, de Arthur Borghijsstraat, de Gasthuisdreef en de Jan De Donckerlaan.

 

Ook de studieopdracht voor de tweede fase van Kalfort is al gestart. Het gaat om de as Kalfortdorp en Schipstraat met enkele zijstraten. Ook de schoolomgeving aan Winkelveld zal worden bekeken. Hier zijn de eerste ontwerpplannen al besproken met het studiebureau.