Actieplan droogte en wateroverlast goedgekeurd

05-04-2019

Op voorstel van Vlaams Minister Koen Van den Heuvel heeft de Vlaamse Regering vandaag het actieplan droogte en wateroverlast goedgekeurd. De Vlaamse Regering engageerde zich in antwoord op de droogte van 2017 en 2018 tot een aanvullend actieplan in de Septemberverklaring.  Het actieplan geldt voor de periode tussen 2019 en 2021 en vormt een aanvulling bij de lopende plannen om de toestand van water te verbeteren voor de periode tussen 2016 en 2021. Waterbeheerders, administraties, kennisinstellingen, universiteiten en sectororganisaties gaven mee vorm aan het plan.

Koen Van den Heuvel: “Het plan bevat 91 nieuwe acties om Vlaanderen beter bestand maken tegen droogte en overstromingen. Zo zal bijvoorbeeld  via het project ‘Internet of Water’ de waterkwaliteit van bodem-, grond- en oppervlaktewater en gezuiverd rioolwater aan de hand van een netwerk van meer dan 1000 kleine, energiezuinige en draadloze water-kwaliteitssensoren verspreid over Vlaanderen gemonitord worden. Andere voorbeelden zijn een projectoproep rond proeftuinen droogte, een klimaatstresstest voor gemeenten getest en het onderzoek van de gebruiksmogelijkheden van water in ontginningsplaatsen in de Kempen.”

Het actieplan is opgebouwd volgens twee krachtlijnen, droogte en overstromingen. Voor droogte krijgt de krachtlijn ‘Waterschaarste beperken en de gevolgen van droogte tot een minimum beperken’ invulling via een aantal doelstellingen: de effecten van klimaatverandering opvangen, watergebruik verminderen en rationeel watergebruik stimuleren, de waterbeschikbaarheid verhogen, water zo optimaal mogelijk verdelen om schade te beperken en duurzame drinkwatervoorziening garanderen.

Voor overstromingen wordt de krachtlijn ‘Overstromingsrisico’s duurzaam verminderen’ met vijf bijhorende doelstellingen aangepakt: de effecten van klimaatverandering opvangen, bewust worden van het overstromingsrisico en aanzetten tot actie, schade door overstromingen beperken, ruimte voor water en het reduceren van de oppervlakkige afstroming van water en sediment.

De 91 nieuwe acties van dit plan worden ingedeeld per soort: bijkomende richtlijnen en optimalisatie van regelgeving, communicatie- en sensibiliseringsinitiatieven en het stimuleren van innovatie.

Naast het actieplan voor de komende jaren zijn intussen ook maatregelen getroffen om beter voorbereid te zijn mocht zich opnieuw een ernstige droogte voordoen. De indicatoren om de ernst van de situatie goed in te schatten zijn verbeterd en het crisisdraaiboek droogte is aangepast op basis van de evaluatie 2018.

Je kan het plan hier terugvinden.