In het debat over de begrotingscontrole 2018 verdedigde Koen het standpunt van onze fractie.