“Beslissing om bosgebieden in Wallonië opnieuw open te stellen is onbegrijpelijk”

04-04-2019

Waals minister René Collin heeft vandaag een ministerieel besluit ondertekend waarbij een gedeelte van de bosgebieden die gelegen zijn binnen de afgebakende zone in de provincie Luxemburg vanaf 6 april terug worden opengesteld voor toeristen. In deze bosgebieden werd eerder het virus van de Afrikaanse varkenspest bij wilde everzwijnen vastgesteld.  Minister Collin liet dit vanavond formeel weten aan Vlaams minister Koen Van den Heuvel. “Dit is onbegrijpelijk. De flankerende maatregelen,  zoals het informeren van toeristen over het verbod om van de wandelpaden af te wijken en meer controles op de naleving hiervan, zijn geen garantie dat het virus niet verder verspreid zal worden”, reageert Koen Van den Heuvel.

 In september 2018 werden in de Gaumestreek, het uiterste zuiden van de provincie Luxemburg, wilde everzwijnen aangetroffen die besmet waren met varkenspest. Voor de mens is deze virusziekte totaal onschadelijk, maar het kan via dragers overgaan naar gewone varkens. Om verdere besmetting in te dijken werden zones afgebakend waar geen wandelaars, fietsers, jagers of houthakkers zijn toegelaten.

 Omwille de start van het toeristisch seizoen dit weekend, heeft Minister Collin beslist om de bosgebieden waar recent geen besmette dieren meer werden aangetroffen, terug open te stellen. Wandelaars en mountainebikers krijgen de raad voldoende voorzorgen te nemen zoals het ontsmetten van kledij en materieel indien ze een verdacht dier gezien hebben. Anderzijds wijst minister Collin tegelijk op het feit dat de aanwezigheid van de Afrikaanse varkenspest een zeer ernstige crisissituatie is die een kordate aanpak vraagt.

 Minister Van den Heuvel drong vanochtend nog aan bij zijn Waalse collega om de varkenssector niet aan nog meer risico’s bloot te stellen. Hij pleitte om het heropenen van de bosgebieden uit te stellen tot er meer duidelijkheid is over het advies van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV. De minister zal de situatie nauwgezet verder opvolgen en bijkomende maatregelen eisen indien nodig.

 Koen Van den Heuvel: “Ik vind het onbegrijpelijk en onverantwoord dat men zulke risico’s neemt wetende dat het virus zich vandaag nog steeds verder verspreidt in de Waalse bosgebieden. Onze varkenshouders leiden vandaag reeds enorme verliezen. Als het virus zou overslaan naar wilde everzwijnen in Vlaanderen, dan zijn de gevolgen voor de varkenssector niet te overzien. Het valt niet uit te sluiten dat het opnieuw openstellen van bepaalde bosgebieden in Wallonië voor een verdere verspreiding van het virus zal zorgen. Ik betreur deze beslissing ten zeerste en zal mij op basis van het nieuwe advies van het Wetenschappelijk comité van het FAVV, beraden over verdere stappen.”