Amper een week na het advies van de Raad van State heeft minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel vandaag op de Vlaamse regering vier decreten geagendeerd die belangrijk zijn voor de ruimtelijke ordening in Vlaanderen: het instrumentendecreet, bescherming van de topbossen, bestemmingsneutraliteit en woonreservegebieden. De decreten geven uitwerking aan de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

  • Het decreet betreffende de woonreservegebieden stelt onze kostbare open ruimte veilig.
  • Het instrumentendecreet moet ervoor zorgen dat wanneer de overheid zou beslissen dat bepaalde gronden beter niet ontwikkeld worden, de eigenaar daarvoor volledig wordt vergoed.
  • Het decreet ‘bestemmingsneutraliteit’ zorgt voor meer ruimtelijke mogelijkheden voor groene energie uit wind, water en zon.
  • Dankzij het topbossendecreet beschermen we de meest kwetsbare, waardevolle zonevreemde bossen.

Deze decreten werden voorgelegd aan de Raad van State.  Bij het decreet voor de bescherming van de meest kwetsbare waardevolle bossen heeft de Raad van State vorige week vrijdag de MER (milieueffectrapportage)-plicht opgeworpen.

 Koen Van den Heuvel: “Wij willen deze decreten juridisch zo robuust mogelijk maken om te vermijden dat de regelgeving via gerechtelijke procedures vernietigd zou worden. Daarom zullen we het decreet van de topbossen onmiddellijk aan plan-MER onderwerpen. We zullen ook onderzoeken of het voor het decreet woonreservegebieden nodig is om een plan-MER op te maken of dat dit kan gekoppeld worden aan de uitvoeringsbesluiten. Wij willen geen tijd verliezen en zetten het traject verder in de transformatie van ons ruimtelijk beleid.”