Met Om-armen willen CC De Kollebloem, de bibliotheek, het OCMW en De Schakel, de Puurse vereniging waarin armen het woord nemen, voor mensen in armoede de drempel verlagen om te deel te nemen aan cultuur. Met onder andere voorstellingen, films, een literair ontbijt en een fototentoonstelling wilden ze ook het thema armoede zichtbaar en bespreekbaar maken.

 

'Maar het belangrijkste aan ons project is misschien wel dat we kansarmen betrekken bij het opzetten van al deze activiteiten', legt directeur van De Kollebloem Steven Defoor uit.

 

En dat was ook Het Vlaams Netwerk tegen Armoede en het Fonds Vrijetijdsparticipatie opgevallen. Het waren mensen in armoede zelf die de winnaar aanduidden. Zij wilden vooral de nadruk leggen op samenwerking mét, in plaats van projecten vóór mensen in armoede, en vonden in CC De Kollebloem een geschikte winnaar.

 

'Voor ons is dit een kroon op ons werk van de afgelopen jaren. Werken met die doelgroep is voor ons ondertussen een evidentie geworden en zit verweven in onze organisatie. Het is fijn dat dat erkend wordt', vertelt Defoor. Op vrijdag stelden mensen van De Schakel het project voor aan de aanwezigen in de KVS. 'Zij zijn minstens even fier als wij. Zonder hen konden we dit project niet realiseren', aldus Defoor.

 

Ook naast het project Om-armen is De Kollebloem bezig met de drempel te verlagen voor kansarmen. 'We organiseren rondleidingen voor mensen die nog nooit in een CC zijn geweest en leggen jaarlijks tickets opzij voor De Schakel. Met cultuur kunnen wij een positieve noot brengen in de levens van mensen die het minder breed hebben. Meer culturele centra in Vlaanderen zouden de reflex moeten hebben om een werking rond die doelgroep op te starten. Deze prijs is voor ons geen eindpunt, we blijven er rond werken', legt Defoor uit.

 

Volgens burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V) valt de armoede in Puurs mee in vergelijking met stedelijke gebieden. 'We zijn een relatief rijke gemeente en het aantal werklozen ligt laag. Maar dat wil niet zeggen dat er geen mensen in armoede leven in Puurs. Als gemeente is het voor ons belangrijk dat zij niet vergeten worden in ons beleid. Dankzij de goede werking van De Schakel worden niet enkel de mensen in armoede uit onze gemeente ondersteund, maar ook die uit de buurgemeenten.'

Het Nieuwsblad - 8 december 2012