Landbouwer Tim Bottu uit Melkwezer (Vlaams-Brabant) mag zich de trotse winnaar noemen van de Schoonste Boerenweide van Vlaanderen, de prijs die dit jaar voor de eerste keer uitgereikt werd door Natuurpunt, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Met de wedstrijd willen we landbouwers in de bloemetjes zetten die natuurrijke graslanden succesvol weten te integreren in hun landbouwbedrijf. Als Minister van Natuur & Landbouw mocht Koen Van den Heuvel het goede nieuws melden op het boerenerf van boer Tim. 

Graslanden vol kruiden leveren niet alleen voer voor vee, ze herbergen ook een schat aan biodiversiteit. Maar omdat opbrengsten vaak lager liggen dan op regulier productiegrasland, vraagt het een inspanning van landbouwers om deze waardevolle graslanden in stand te houden. Daar verdienen ze waardering voor. Daarom willen de initiatiefnemers met deze wedstrijd landbouwers in de kijker zetten die kruidenrijke graslanden weten in te passen in een economisch bloeiend bedrijf en op die manier een bijdrage leveren aan de boerennatuur. 

Alle actieve landbouwers die grasland uitbaten in het kader van een landbouwactiviteit (geen natuurbeheer) konden deelnemen. Om zich kandidaat te stellen moesten ze een foto inzenden van hun weide en enkele vragen beantwoorden. Zo selecteerden we 10 finalisten. De eerste jury voerde terreinbezoeken uit om de biodiversiteitswaarde van de ingestuurde weides in kaart te brengen. Een tweede jury nam tegelijk hun bedrijfsvisie en businessmodel onder de loep. Daarna werden de bevindingen van beide jury’s samengelegd en een winnaar en de jonge belofte aangeduid. 

De Schoonste Boerenweide kadert in de campagne #ReConnect Farmers And Nature van Natuurpunt ism. zusterorganisatie Natagora en gesteund door de Europese Commissie. Met dat project willen we de relaties tussen landbouw en natuurbescherming verbeteren.