De VDAB-schoolverlatersstudie

27-09-2012

De voorzitter : De heer Van den Heuvel heeft het woord.

De heer Koen Van den Heuvel : Een korte vraag, voorzitter, want ik heb die ook al in het voorjaar gesteld, maar zoals u ook weet, minister, vinden we de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs belangrijk. Ik verwijs ook naar de vraag aan minister Smet volgende week over het STEM-platform. De VDAB-schoolverlatersstudie is misschien een detail in het geheel, maar het is een belangrijk document om te meten ­– en meten is weten – hoe ver het staat met de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Het is ook een goede indicatie voor jongeren die een studierichting moeten kiezen.

Een half jaar geleden hebben we die vraag gesteld. Toen hebt u gezegd dat de schoolverlatersstudie de laatste twee of drie jaar in 2009 en 2010 niet meer is gepubliceerd omdat er technische problemen zijn. Er was een vertraging bij het ontwikkelen van de Leer- en Ervaringsbewijzendatabank (LED), onder de bevoegdheid van het departement Onderwijs. U ging dus overleg plegen met uw collega om de twee departementen wat beter te laten samenwerken of toch te laten overleggen.

Intussen had de VDAB vernomen dat het departement de schoolverlatersbestanden van 2009 en 2010 zou doorsturen. Een exacte timing kon u niet geven, maar het zou eerder een kwestie van weken of maanden zijn. Ook hebt u gesuggereerd, minister, dat de VDAB al meermaals had gepoogd om toelating te krijgen van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid om de gegevens van schoolverlaters die geen klant zijn bij de VDAB, te koppelen aan Dimona. Zo zouden we een beter zicht kunnen krijgen op in welke sector schoolverlaters aan de slag zouden gaan. Dat zou ook extra interessante informatie zijn om te zien in welke mate studierichtingen effectief tot een job leiden en of mensen ook echt de job uitoefenen waarvoor ze zijn opgeleid. Daarvoor had de VDAB geen toelating gekregen. Daarvan had ik ook graag de stand van zaken.

Minister, weet u of de VDAB nu al een antwoord heeft gekregen van de federale overheid om die extra informatie te krijgen? Heeft de VDAB de schoolverlatersbestanden van 2009 en 2010 uiteindelijk ontvangen van het Departement Onderwijs en Vorming? Hoe was de kwaliteit? Kan men ermee aan de slag? Wat is nu de timing voor de publicatie van de schoolverlatersstudies 2009-2010 en 2010-2011? Ondertussen is het eind 2012 en wordt het tijd om te publiceren.

De voorzitter : Minister Muyters heeft het woord.

Minister Philippe Muyters : Dank u, we hebben nu de bestanden ontvangen van 2009 en 2010. Het departement heeft ons gezegd dat 2011 snel zou kunnen volgen. Maar er is een ‘rompslompprobleempje’. Voor de schoolverlaters van 2011 moeten we een nieuwe toestemming krijgen van de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC), omdat de machtiging vanwege de privacycommissie niet meer geldt voor de gegevens van 2011. De aanvraag bij de VTC is ingediend en al besproken en er wordt momenteel gewerkt aan de opmerkingen van de commissie. We hopen binnen veertien dagen, midden oktober zoiets, de toelating te krijgen om de gegevens van 2011 te mogen gebruiken.

Nu zijn we aan het bekijken, op basis van de gegevens van 2009, of we niet proactief kunnen werken wat 2011 betreft. We analyseren de gegevens van 2009. We bekijken wat we daar kunnen verbeteren. Daarover zijn we in dialoog met Onderwijs, zodat, wanneer de gegevens van 2011 worden geleverd, er kan worden aangepast aan de hand van de vragen die we hebben met betrekking tot de gegevens van 2009. Zo zou eerst 2011 worden aangepast, en niet 2009. We willen immers eigenlijk eerst beginnen met 2011, en dan 2009 en 2010 doen. Als we in oktober de toelating krijgen om de gegevens te hebben en tegen dan ook kunnen vragen dat die gegevens van 2011 op een bepaalde manier zouden worden geleverd, met een aantal aanpassingen, dan kunnen we daarmee verder. Dat is onze filosofie. Ik denk dat ik daarmee op uw eerste drie vragen heb geantwoord.

Het antwoord op uw laatste vraag is eenvoudig: neen. We hebben een definitief formeel antwoord gekregen van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid: we krijgen die gegevens niet.

De voorzitter : De heer Van den Heuvel heeft het woord.

De heer Koen Van den Heuvel : Prima. Wat dat laatste betreft, zullen we misschien federale collega’s wat aanmoedigen om wat bereidwilliger te zijn.

Het is misschien een moeilijke vraag, maar hebt u een idee wanneer dit kan worden gepubliceerd? Eind dit jaar?

Minister Philippe Muyters : Ik heb dat met dezelfde hardnekkigheid gevraagd, tot op het hoogste niveau van de VDAB. Ik wil wel vragen dat u dit omzichtig behandelt, want alles hangt af van de vraag wanneer we dit krijgen, van de kwaliteit enzovoort. In de meest optimale omstandigheid krijgen we op 15 oktober de toestemming van de VTC. Als het Departement Onderwijs en Vorming ons die bestanden van 2011 tegen eind oktober levert, dan kunnen we die tot december analyseren en verwerken, en dan hebben we begin 2013 het schoolverlatersrapport voor 2011. We hebben echter bijna de revolver tegen het hoofd moeten houden om die timing te krijgen, dus ik zou de nodige omzichtigheid willen vragen ter zake.

De voorzitter : De vraag om uitleg is afgehandeld.