Het erkend natuurreservaat ‘Dommelvallei’, gelegen in de gemeenten Pelt, Hechtel-Eksel en Houthalen-Helchteren en in de stad Peer wordt uitgebreid met een oppervlakte van 66ha. De totaal erkende oppervlakte wordt door deze uitbreiding 172ha. Dat heeft Vlaams minister Koen Van den Heuvel vandaag tijdens een bezoek aan het gebied bekend gemaakt.

 Koen Van den Heuvel: “Ik had beloofd om tijdens mijn drie maanden ministerschap nog meer dan 1000 hectare natuur versneld te erkennen als natuurreservaat. Die kaap is ondertussen overschreden, en er staan nog uitbreidingen gepland. Deze erkenningen zijn van groot belang voor onze natuur. Natuurpunt heeft zo zekerheid dat er middelen zullen zijn voor het noodzakelijk onderhoud van de gebieden én de openstelling ervan. Met liefst 66  hectare nieuw erkend natuurreservaat, gaat het hier om een grote uitbreiding. Goed nieuws voor deze streek dus. Zo kan dit natuurgebied een grote meerwaarde bieden voor de levenskwaliteit van de bewoners van de streek, die hier van de groene rust kunnen genieten.”

 In de Dommelvallei vind je ondermeer elzenbroekbossen, hooi- en weilanden, kleine visvijvers en rietvelden. De hoger gelegen delen bestaan hoofdzakelijk uit met houtkanten omzoomde akkers en enkele dennenbossen. Die grote verscheidenheid aan landschapstypes zorgt voor veel verschillende dier- en plantensoorten. De Dommelvallei is een parel in de Kempen, ideaal voor een afwisselende en ontspannende wandeling. De bloemenrijke hooilanden zijn de trots van de Dommelvallei. De overgang van heide naar beekvallei is de plek waar vroeger over grote oppervlaktes nog 'blauwgraslanden' voorkwamen. Dat type graslanden is zeldzaam in heel Europa, en in Vlaanderen komen nog maar enkele hectaren voor. Ze vormen de laatste groeiplekken van trilgras, blauwe knoop en verschillende orchideeën. Op de natste percelen, waar grondwater aan het oppervlak komt, groeien broekbossen. Vooral in het vroege voorjaar zijn ze op hun mooist. Dan bloeien immers de prachtige, gele dotterbloemen.

 Sinds begin de jaren negentig beheert Natuurpunt enkele van die graslanden. Het zijn intussen terug parels geworden. Dankzij steun van de Europese Unie, via het project LIFE Dommeldal, kon Natuurpunt heel wat blauwgraslanden herstellen.

 Dankzij deze erkenning en goed beheer krijgt deze bijzondere natuur opnieuw een fleurige toekomst. Natuurakkers worden ingezaaid met veldgewassen als boekweit of rogge. Er worden geen mest- of sproeistoffen gebruikt en het graan wordt niet geoogst. Op de natuurakkers laat Natuurpunt ook plaats voor eenjarige kruiden: klaprozen, kamille, wikke,... Tijdens de bloeiperiode zal je heel wat insecten zien vliegen op de akker. Ze zoeken er naar nectar en stuifmeel. In de herfst en de winter komen er heel wat zaadetende vogels langs om een graantje mee te pikken. Tussen Eksel (Hoksent) en Wijchmaal (Molhem) legde Natuurpunt een mooi wandelpad aan nabij de samenvloeiing van de Dommel en Bolisserbeek. Enkele knuppelpaden, nieuwe wandelwegen en twee nieuwe bruggen laten de natuurliefhebber er volop genieten van de natuur.