Een kernversterkend beleid voor winkels

17-01-2013

De startnota “Winkelen in Vlaanderen” van juli 2010 gaf de aanzet om zowel op het vlak van ruimtelijke ordening als economie een kernversterkend beleid te voeren voor handelsvestigingen. Deze nota leidde tot heel wat concrete initiatieven en verwezenlijkingen. In opvolging hiervan werd de regeringsnota "Winkelen in Vlaanderen 2.0" uitgewerkt. Op donderdag 17 januari 2013 deze laatse nota besproken in het Vlaams Parlement. Via dit pakket wordt voorzien in ondersteuning voor lokale besturen en nieuwe instrumenten inzake het ruimtelijke beleid. De Vlaamse regering reserveert 13 miljoen euro aan kernversterkende maatregelen. Lees de nota