Koen Van den Heuvel, Vlaams Parlementslid voor cd&v, wil de belastingvermindering voor kinderen ten laste bij de onroerende voorheffing eerlijk verdelen tussen co-ouders. Het voorstel past in de bredere fiscale hervorming waar de partij werk van wil maken. “Onze fiscaliteit is niet mee geëvolueerd met nieuwe gezinsvormen,” zegt Van den Heuvel.

Volgens Koen Van den Heuvel kent Vlaanderen een verscheidenheid aan gezinsvormen maar is de fiscaliteit in Vlaanderen onvoldoende mee geëvolueerd met deze nieuwe vormen van samenleven. Een voorbeeld van die onaangepaste regelgeving is de belastingvermindering op de onroerende voorheffing voor kinderen ten laste.

In Vlaanderen is de belastingvermindering verbonden aan het domicilieadres van de kinderen. Hierdoor geniet bij co-ouderschap uitsluitend de ouder waarbij het kind gedomicilieerd staat van de belastingvermindering, terwijl in heel wat situaties beide ouders een deel van de tijd voor hun kinderen zorgen. Dat één van beiden minder fiscale rechten heeft omdat de kinderen niet bij hen gedomicilieerd staan is anno 2022 achterhaald, vindt Van den Heuvel. “Co-ouders, die een deel van de tijd voor hun kinderen zorgen, hebben allebei recht op ondersteuning. Als Wallonië en Brussel erin slagen om de fiscale voordelen bij de onroerende voorheffing eerlijk te verdelen, zou het jammer zijn dat Vlaanderen op dit vlak achterblijft”, aldus Van den Heuvel.

Krijtlijnen voor hervorming liggen op tafel

Bevoegd minister Diependaele antwoordde in oktober 2021 al op een vraag van Van den Heuvel dat de Vlaamse belastingdienst de mogelijkheden onderzoekt. In de commissie Financiën vroeg Van den Heuvel opnieuw een stand van zaken op. De minister laat nu weten dat de krijtlijnen voor de wijziging op tafel liggen maar dat men vooral nog budgettaire keuzes moeten maken.

Elke extra euro is voor gezinnen die het moeilijk hebben welkom. Ongeacht de samenstelling van dit gezin.

Van den Heuvel is tevreden dat er schot in de zaak komt en dat het een haalbare kaart is om dit op korte termijn uit te klaren. Hij moedigt de minister aan om dit mee te nemen in de grote begrotingsoefening in september om snel tot een oplossing te komen. “De hoge inflatie en hoge energie- en brandstofprijzen zorgen voor onzekerheid bij de mensen. Elke extra euro is voor de vele gezinnen die het moeilijk hebben welkom. Ongeacht de samenstelling van dit gezin. Dit is dan ook hét moment om werk te maken van eerlijke en rechtvaardige belastingen.”

Herbekijk de vraag:

of lees het verslag:

https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1639206/verslag/1641455