eID aanpassen

06-11-2018

Het ziet ernaar uit dat de bijna 26.000 inwoners van de nieuwe fusiegemeente Puurs-Sint-Amands vanaf 1 januari toch allemaal naar het ­gemeentehuis moeten om de ­naam van de gemeente op de chip van hun identiteitskaart of Kids-ID te laten ­aanpassen. Lange tijd werd gehoopt dat het automatisch zou kunnen gebeuren.

Vlaanderen liet eind september nog aan de burgemeesters van de fusiegemeenten weten dat enkel de inwoners met een nieuwe straatnaam hun adres handmatig zouden moeten aanpassen op het gemeentehuis. (...)  Nu blijkt dus dat ook alle andere inwonersnaar het gemeentehuis moeten. Het aanpassen van de ­gemeentenaam op de chip van de eID kan blijkbaar niet auto­matisch. 

Bij de dienst Instellingen en ­Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken kunnen ze niet zeggen waarom de aanpassing niet automatisch kan. “De bestaande wet is van toepassing: de ­inwoners moeten naar het ­gemeentehuis om de gegevens op hun chip te wijzigen”, zegt woordvoerder Koen Schuyten.

Jaar tijd

Alle betrokken burgemeesters betreuren de gang van zaken, zeker burgervader Koen Van den Heuvel. “Onze algemeen directeur Raoul Paridaens heeft me dit vandaag gesignaleerd. Er was ons nochtans altijd gezegd dat enkel mensen die van straatnaam of huisnummer ­veranderden naar het gemeentehuis moesten, maar dit lijkt toch allemaal ingewikkelder dan het op het eerste gezicht was”, zegt Van den Heuvel.  We hopen dat er alsnog een oplossing komt. Het is inderdaad zo dat de inwoners straks een jaar de tijd hebben om hun eID aan te passen: dat is al iets. Bij mensen die sowieso het gemeentehuis passeren, kunnen we dat dus in één beweging doen. We gaan er ook voor zorgen dat dit op zo veel mogelijk plaatsen en dicht bij de mensen kan. Maar we moeten nog bekijken hoe we het gaan ­organiseren. We willen het zo ­gemakkelijk ­mogelijk maken.”