erosiebestrijdings-projecten tegen modderoverlast

23-09-2019

Tien erosiebestrijdingsprojecten ontvangen samen 787.000 euro subsidies om modderoverlast tegen te gaan. Daarmee ondersteunt de Vlaamse overheid zowel infrastructuurwerken als de aanstelling van een erosiecoördinator. De projecten zullen bijdragen aan een betere bescherming van de gemeenten tegen modderoverlast.

 Net als de voorbije jaren werd de erg droge zomer voorafgegaan door een lente met zware onweders. Hierdoor stroomde op verschillende plaatsen de modder van de velden tot in de straten en de huizen, en slibden grachten en rioleringen dicht. Om dit te voorkomen, trekt Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van Den Heuvel 787.000 euro uit voor 10 erosiebestrijdingsprojecten. 8 van de 10 gesubsidieerde projecten gaan over de uitvoering van erosiebestrijdingswerken in Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. Er gaat ook geld naar twee gemeenten in Vlaams-Brabant voor de begeleiding door een erosiecoördinator.

 Koen Van den Heuvel:Vlaanderen ondersteunt gemeenten om hun straten en inwoners te beschermen tegen de modderstromen. Gemeenten kunnen dankzij het erosiebesluit een subsidie krijgen voor de aanleg van kleinschalige infrastructurele maatregelen, zoals aarden dammen, bufferbekkens en buffergrachten. Een erosiecoördinator kan hen daarbij helpen om zo de grootste problemen weg te werken.

 Dat de maatregelen werken, werd afgelopen voorjaar bewezen op de plaatsen waar al erosiebestrijdingswerken liggen. Via www.dov.vlaanderen.be  onder het thema bodem kan iedereen de reeds uitgevoerde erosiebestrijdingsmaatregelen in zijn buurt bekijken. De kaart toont telkens het type van maatregel die uitgevoerd werd.

   

Hieronder volgt per provincie een overzicht van de 10 gesubsidieerde projecten.

 

Goedgekeurde projecten per provincie

Limburg:

De gemeente Voeren legde in 2009 een bufferende dam aan ter hoogte van het containerpark in ’s Gravenvoeren. Om de aanvoer van modder naar de Dr. J. Goffinstraat, het containerpark en de Voer te stoppen, wordt de bestaande buffer uitgebreid. Voeren krijgt hiervoor via het erosiebesluit een subsidie van 44.900 euro.

 Vlaams-Brabant:

In de provincie Vlaams-Brabant krijgen vier gemeenten een subsidie voor de uitvoering van erosiebestrijdingswerken.

Afstromend water en modder zorgen in Herne voor overlast ter hoogte van standbeeld ‘De Patriot’ op het kruispunt van de Geraardsesteenweg met de Edingensesteenweg. Verschillende woningen kregen ook al modder binnen. Om verdere problemen te voorkomen, krijgt Herne een Vlaamse subsidie van 166.000 euro om een erosiepoel van 900 m³ aan te leggen.

Bij hevige neerslag staan de huizen langs de Jagersstraat in Zaventem onder water en modder. Doordat de riolering vol modder loopt, zorgt dit ook stroomafwaarts voor water- en modderoverlast in het centrum van Sterrebeek. De aanwezige brede grasbufferstrook blijkt onvoldoende om de problemen te voorkomen. Daarom krijgt de gemeente Zaventem via het erosiebesluit een subsidie van 141.000 euro voor de aanleg van een erosiepoel van 1900 m³.

Om in Diest modderoverlast op de Zichemseweg en de woningen die erlangs liggen te voorkomen, krijgt de stad een subsidie van 60.000 euro. Dankzij deze subsidie kan de stad een gecompartimenteerd bufferbekken aanleggen van 1.000 m³.

Scherpenheuvel-Zichem ontvangt een subsidie van 89.000 euro voor de aanleg van een bufferbekken van 1.150 m aan de Kwalijkstraat. Een geleidende dam helpt het afstromende water naar het bekken te geleiden.

Daarnaast krijgen Glabbeek en Boutersem een subsidie voor de begeleiding door een erosiecoördinator.

 

Oost-Vlaanderen:

In Oost-Vlaanderen ontvangt Ninove een subsidie van 135.000 euro voor de aanleg van een bufferbekken aan de Rijstraat. Een buffergracht en een geprofileerde grasbufferstrook zullen het afstromende water naar het bufferbekken leiden. De werken moeten het sediment naar de gescheiden riolering gevoelig verminderen en voorkomen dat nog langer modder door de tuinen van de woningen langs de rijstraat stroomt.

 

West-Vlaanderen:

In West-Vlaanderen wordt met Vlaamse subsidies een buffergracht langs de Kleine Dasdreef in Poperinge aangelegd. De gemeente ontvangt hiervoor een subsidie van 39.000 euro. Staden krijgt een subsidie van 40.000 euro voor erosiebestrijdingswerken langs de Kasteelstraat en aan de kruising van de Kasteelstraat met de ’s Gravenstraat en Wulfwinkelstraat. De werken omvatten de aanleg van twee houthakseldammen met voorliggende grasbufferstrook, een aangepaste perceelsoprit die het afstromende water in een opengelegde gracht moet leiden en een bufferbekkentje.