De wolven Naya en August jagen samen en zijn wellicht verantwoordelijk voor de vier doodgebeten schapen dit jaar in Limburg. Dat blijkt uit DNA-­onderzoek van het Instituut voor Natuur- en Bos­onderzoek (INBO). In totaal werden de voorbije maanden een 25-tal schapen doodgebeten. Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel wil voor schapeneigenaars extra middelen voorzien om preventieve maatregelen te nemen. De minister komt daarmee tegemoet aan de oproep van Vlaams parlementslid Lode Ceyssens om de schapen beter te beschermen.

“Het feit dat de wolf zich hier thuis voelt, toont aan dat het beter gaat met de biodiversiteit in Vlaanderen”, zegt Koen Van den Heuvel. “Een wolf heeft grotere aaneengesloten natuurgebieden nodig, waar er ook voldoende voedsel te vinden is. Toch merken we dat bij gebrek aan afdoende omheiningen de wolven zich gemakshalve tot schapen richten. Deze schade wordt volledig vergoed door de Vlaamse overheid, maar als we succesvol willen samenleven met de wolf moeten we sterker inzetten op preventie. Daarom onderzoek ik of hiervoor extra middelen kunnen worden voorzien die kunnen worden gebruikt voor omheiningen of eventuele andere maatregelen.