De wet van  1998 heeft op lokaal vlak geleid tot een geïntegreerde politie op twee niveaus, nl. de federale en de lokale politie. Vanaf 2002 kreeg de reorganisatie concreet vorm op lokaal vlak. Na verschillende fusies de voorbije jaren (2011, 2014 en 2017) kent Vlaanderen dan ook 109 politiezones. Twee verdere fusies staan gepland op 1 januari 2019.

De financiering van deze lokale politiezones gebeurt hoofdzakelijk vanuit twee dotaties. Enerzijds is er de gemeentelijke, anderzijds de federale toelage (die op zich dan weer bestaat uit verschillende dotaties). De bijdragen van de lokale besturen waren in 2017 goed voor zo’n 63,7% van de totale financiering van de lokale Vlaamse politiezones. Omdat Vlaanderen toezicht houdt op de lokale besturen kunnen we de jaarrekeningen bekijken én zo vergelijkingen maken.

Bekijk hier de documenten