Geen omgevingsvergunning voor nieuw dienstencentrum Beerse

06-03-2019

In eerste aanleg werd door de deputatie van de provincie Antwerpen een omgevingsvergunning verleend op 2 augustus 2018 voor een vergunning aan het gemeentebestuur te Beerse met betrekking tot een dienstencentrum, gelegen te 2340 Beerse, Bisschopslaan 56.

 Twaalf omwonenden dienden een beroep in tegen de vergunning. Zo zal volgens de omwonenden onder meer de goede ruimtelijk ordening geschonden worden, de werkelijke schade aan het groene hart van de gemeente onherroepelijk zijn en zal het dienstencentrum de verkeersdrukte verhogen.

 Tijdens het openbaar onderzoek werden 793 bezwaarschriften ingediend met betrekking tot o.a. mobiliteitsproblemen, luchtvervuiling, ruimtelijke ordening,…       

 Het advies van het Departement Omgeving voor het aspect Ruimte is ongunstig en stelt dat het nieuw dienstencentrum Beerse niet in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening.
Het gevelaanzicht betekent een schaalbreuk met het straatbeeld en door de grote uitbreiding in oppervlakte wordt een aanzienlijk deel van het huidig park ingenomen. Het ontwerp sluit verhoudingsgewijs niet aan bij de parkbebouwing en bij het straatbeeld. De ruimtelijke draagkracht wordt overschreden.

Minister Koen Van den Heuvel sluit zich aan bij deze adviezen en beslist daarom om voor het huidige project geen omgevingsvergunning uit te reiken.