Geen omgevingsvergunning voor Wilrijkse verbrandingsoven

27-02-2019

Geen omgevingsvergunning voor ISVAG verbrandingsoven te Wilrijk

Eind 2018 vroeg ISVAG een omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuwe verbrandingsinstallatie in Antwerpen. Uit de ruimtelijke adviezen die de minister mocht ontvangen, bleek dat de aanvraag geen plan voor de afbraak van de huidige verbrandingsinstallatie en de reconversie van de site bevatte. Koen Van den Heuvel: “Zonder dit plan is het onmogelijk om een grondige evaluatie te maken van het project.” De minister weigerde dan ook de omgevingsvergunning.

De Intercommunale voor Slib- en Vuilverwerking van Antwerpse Gemeenten, ISVAG, diende op 5 oktober 2018, een omgevingsvergunning in bij toenmalig Vlaams Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege, voor een nieuwe verbrandingsinstallatie gelegen op de Boomsesteenweg 1000, 2610 Antwerpen.

De vergunningsaanvraag betrof de bouw van een nieuwe verbrandingsinstallatie, inclusief verhardingen, ondergrondse leidingen, een werf-en werkzone, een toegangshelling en een nieuwe waterpoel.

De installatie voorziet één verwerkingslijn met een capaciteit van 190.000 ton per jaar. Ze zal bestaan uit een roosteroven, een uitgebreide rookgaswassing en voorziet in energierecuperatie.

De stad Antwerpen en de gemeente Aartselaar organiseerden van 9 november tot 9 december 2018 een openbaar onderzoek, waarbij 1664 bezwaren werden ingediend.

Bij de behandeling van de vergunningsaanvraag ontving de minister volgende adviezen:

9 voorwaardelijk gunstige adviezen van het Directoraat-generaal Luchtvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, de Astrid-veiligheidscommissie, het departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Agentschap voor Natuur en Bos, de afdeling Ecologisch Toezicht van de Vlaamse Milieumaatschappij, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen, het team Watertoets van de Vlaamse Milieumaatschappij, de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (Milieu) van het departement Omgeving;

2 gunstige adviezen van het Vlaams Energieagentschap en het Agentschap Wegen en Verkeer;

1 ongunstig advies van de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (Ruimte) van het departement Omgeving

Het eindadvies van de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie was eveneens ongunstig.

Daaruit bleek dat de afbraak van de oude oven niet verwerkt werd in de huidige aanvraag. Er is dus geen rechtszekerheid dat de bestaande verbrandingsoven in de toekomst zal verdwijnen. Er is dus bijgevolg ook geen garantie op een duurzame ruimtelijke ordening. De vergunningverlenende overheid kan zo geen beoordeling ten gronde maken van de projectsite in haar geheel.

Om die redenen heeft Koen Van den Heuvel, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, vandaag, woensdag, 27 februari 2019, de vergunningsaanvraag voor de bouw van een nieuwe verbrandingsinstallatie, geweigerd.