Grootste partij moet coalitie vormen

05-01-2013

 

In nagenoeg alle Vlaamse steden en gemeenten zijn de nieuwe gemeentebesturen de voorbije week van start gegaan. Op de meeste plaatsen is daarbij duidelijk rekening gehouden met het signaal van de kiezer en vormt de grootste partij de ruggengraat van het nieuwe bestuur. "Maar in 43 van de 308 Vlaamse steden en gemeenten werd de grootste partij uit de nieuwe bestuursploeg geweerd. Meestal niet op basis van onoverkomelijke meningsverschillen bij de onderhandelingen, wel om persoonlijke redenen", zegt Lode Ceyssens. In 43 van de 308 Vlaamse steden en gemeenten (14%) zit de grootste partij op de oppositiebanken.

 

"Uit respect voor de kiezer en om stabielere coalities te kunnen smeden, willen we dat de grootste partij na de verkiezingen het initiatiefrecht krijgt om een coalitie te vormen", zeggen de Vlaamse Parlementsleden Lode Ceyssens en Koen Van den Heuvel (CD&V).

 

 

 Initiatiefrecht

 

 

In Limburg is dat het geval in vijf van de 44 gemeenten (11,4%): Alken (CD&V als grootste buitenspel), Bilzen (CD&V), Bree (Verjonging), Herk-de-Stad (sp.a) en Zutendaal (CD&V). "Zonder enig overleg de grootste partij weren bij coalitiebesprekingen is geen teken van respect voor de kiezer", meent Koen Van den Heuvel.

 

Er bestaan vandaag geen regels over de wijze waarop er na lokale of regionale verkiezingen naar een nieuwe bestuursploeg moet worden gezocht. "Op nogal wat plaatsen vindt er op verkiezingszondag een echte 'rat race' plaats: partijkopstukken proberen om ter snelst een akkoord te sluiten in een onderling opbod over postjes, waarvan de gevolgen de volledige legislatuur worden meegetorst", zegt Ceyssens.

 

"Na zes jaar hard werken en een intensieve campagne zijn het de koelbloedigsten die de sjerp binnenhalen. Dit is geen goede zaak, want respect voor de kiezer en een stabiele bestuursploeg zijn essentieel op lokaal niveau", menen Ceyssens en Van den Heuvel. Zij stellen voor dat de grootste partij na de verkiezingen enkele weken lang initiatiefrecht geniet om een bestuursploeg op de been te krijgen. Dat biedt volgens hen drie voordelen: n De wil van de kiezer wordt gerespecteerd. n Op basis van verkiezingsprogramma's kan naar gezamenlijke beleidsdoelstellingen worden gezocht voor de komende zes jaar.

 

Niet postjes maar beleidsdoelstellingen primeren. Voorakkoorden worden op deze manier overbodig en zelfs onmogelijk gemaakt.

 

De twee CD&V'ers hopen dat de parlementaire discussie hierover uitmondt in een decreet.

Het Belang van Limburg - 5 januari 2013