Het Relanceplan Werk

20-06-2012

De voorzitter:
De heer Van den Heuvel heeft het woord.

De heer Koen Van den Heuvel:

Voorzitter, ik ben heel blij dat de hier Diependaele van de N-VA zeer blij is met deze zesde staatshervorming want hij erkent de grote vooruitgang erin, want het doelgroepenbeleid komt naar Vlaanderen. Ik ben blij dat de wijsheid met de maanden komt. Het is heel duidelijk dat het status-quo in afwachting van de kwantumsprong voorwaarts niet altijd loont. Ik ben dus heel blij met de erkenning vanuit de N-VA dat de zesde staatshervorming absoluut een grote stap voorwaarts is voor het arbeidsmarktbeleid.

Wij steunen natuurlijk minister Muyters bij het behoud en het stimuleren van het maatwerk in Vlaanderen. Dat is heel goed. We moeten dat verder aanmoedigen. Een generiek beleid vanuit de federale overheid dat van Arlon tot Mons geldt, dat geldt inderdaad niet voor het Vlaamse hinterland.

Ook de stages en individuele beroepsopleiding zijn heel belangrijk. Daar kunnen we onze eigen Vlaamse klemtonen leggen. Minister, wij steunen u absoluut om de Vlaamse invalshoek ook op het federale niveau te laten respecteren. (Applaus van de heer Eric Van Rompuy)