Vlaams minister van Omgeving, Leefmilieu en Natuur Koen Van den Heuvel verwelkomt de idee van een klimaatintendant als mogelijke piste maar wil ook andere pistes onderzoeken.

 “Vanaf mijn eerste dag als minister heb ik gesteld dat klimaat een zaak is van ons allemaal. Samenwerking en dialoog zijn de enige manieren om tot oplossingen te komen. Er zijn tegenstellingen maar die moeten we overstijgen als we echt stappen vooruit willen zetten”, zegt Koen Van den Heuvel. “Daarom moeten we de kennis uit verschillende hoeken samenbrengen. Ik wil echt luisteren en in dialoog gaan met alle belanghebbenden in het klimaatdebat: middenveld, natuurverenigingen, ondernemers, experts, klimaatbetogers,…  Ik heb de afgelopen dagen al samengezeten met verschillende spelers en zal dat ook de komende dagen doen.”

 Koen Van den Heuvel verwelkomt de idee van een klimaatintendant als mogelijke piste, maar wil ook nog andere pistes onderzoeken. “Ik denk bijvoorbeeld aan een expertenpanel dat een opvolging doet van welke concrete klimaatmaatregelen (kunnen) werken en ons signaleert op welke beleidsdomeinen we een tandje moeten bijsteken. Politici blijven de eindverantwoordelijken voor een daadkrachtig klimaatbeleid. Dat bereiken we onder de vorm van een klimaatpact, door samen te werken over de verschillende beleidsniveaus: lokaal, Vlaams, federaal en Europees. “

De minister bekijkt wat het meest efficiënte middel is om mee aan de slag te gaan. “Dat zou ik voor de verkiezingen nog willen doen. We hebben niet veel tijd, ik wil er vaart inbrengen.”