Koen nieuwe fractievoorzitter

06-11-2012

Na 13 jaar, waarvan 8 jaar als CD&V-fractievoorzitter, verlaat Ludwig Caluwé het Vlaams Parlement. Hij wordt begin december benoemd als Antwerps gedeputeerde bevoegd voor economie, landbouw, innovatie en financiën.

Caluwé stond erop dat zijn opvolger snel zou worden aangeduid, om de continuïteit van de fractiewerking te waarborgen: “De CD&V-fractie in het Vlaams Parlement leiden is geen sinecure. Het is niet alleen de uitdaging je eigen team van 31 sterke karakters op één lijn te houden, je bent ook aanspreekpunt voor de collega’s uit de andere meerderheidsfracties, en de oppositie.  Onze fractie zonder speerpunt laten, al was het maar voor even, was dus geen optie.”

Ludwig Caluwé is dan ook zeer verheugd met de unanieme verkiezing van  Koen Van den Heuvel als zijn opvolger: “Koen is niet alleen een teamspeler, hij beschikt ook over een scherpe analytische geest, heel wat ervaring en een sterke dossierkennis. Wanneer hij het woord neemt, wat hij meestal pas doet na anderen aandachtig te hebben gehoord, wordt er onmiddellijk geluisterd. Zijn no-nonsense-stijl staat garant voor resultaat.”

Koen Van den Heuvel neemt begin december de fakkel van Ludwig Caluwé over. Van de tussentijd maakt hij gebruik om zich voor te bereiden op het voorzitterschap van de grootste fractie in het Vlaams Parlement. Hij plant daarvoor gesprekken met medewerkers en collega’s. Van zodra die zijn afgerond zal hij uitgebreid over zijn nieuwe uitdaging communiceren.