Door de coronacrisis en de ‘thuiswerkstimulans’ organiseren bedrijven en overheden hun kantoorruimtes anders. Hierdoor rijst de vraag wat er met de oppervlakten aan bestaande kantoren gaat gebeuren. Koen Van den Heuvel (CD&V) pleitte in de commissie voor Binnenlands Bestuur voor het opzetten van lokale pilootprojecten om met vernieuwende ideeën en inzichten leegstaande gebouwen te heroriënteren. Minister Somers is alvast voor het idee gewonnen en zal dit verder bekijken binnen de schoot van de Vlaamse Regering.

“Het is belangrijk om slimmer en flexibeler met onze ruimtes om te gaan,” weet Van den Heuvel. Hij oppert het idee om leegstaande gebouwen op een multifunctionele manier her in te richten zodat ze gemakkelijker aan de noden van de tijd kunnen voldoen. “Zo is er op dit moment op de woningmarkt een tekort aan betaalbare gezinswoningen en sociale woningen. Zo’n 170.000 mensen staan momenteel op de wachtlijst voor een sociale woning. Door leegstaande kantoorgebouwen om te bouwen kan men deels aan deze nood tegemoet te komen. Echter heeft niet elk kantoor al de huidige normen van energiezuinigheid en helpt het om door middel van stimulansen bedrijven en overheden aan te zetten de heroriëntering van kantoorruimtes concreet te maken.”

Om lokale besturen te stimuleren ‘out of the box’ te denken en een inspirerende projecten op poten te zetten is het volgens Van den Heuvel belangrijk dat de Vlaamse overheid de nodige instrumenten en tools aanbiedt aan de lokale besturen. Volgens hem kan de Vlaamse overheid lokale besturen triggeren en aanmoedigen door via een oproep pilootprojecten te lanceren en op die manier nieuwe tendensen te stimuleren.

Minister Somers repliceerde in de commissie dat hij de suggestie binnen de schoot van de regering verder zal nagaan. Het is volgens hem geen wondermiddel maar wel een van de opties om via pilootprojecten een extra dynamiek te geven aan vooruitziende projecten om leegstand aan te pakken.

Herbekijk de vraag via: