Op 14 oktober kon CD&V-Team Koen in de nieuwe fusiegemeente Puurs-Sint-Amands een heel mooi resultaat laten optekenen. De partij kreeg 52% van de stemmen en kon zo 17 van de 29 zetels in de gemeenteraad binnenhalen, een ruime absolute meerderheid.
Gesteund door dit duidelijke mandaat van de kiezer, besloot CD&V de komende 6 jaar zonder coalitiepartner te besturen om zo haar programma op een daadkrachtige manier te kunnen uitvoeren.

Deze week keurden de leden van de CD&V-fractie en het CD&V-bestuur unaniem de nieuwe samenstelling van het college van burgemeester en schepenen goed. Een overzicht vindt u in bijlage.

Bij het verdelen van de bevoegdheden wordt er voor geopteerd om te putten uit de rijke ervaring die er de voorbije jaren werd opgebouwd in de colleges van Puurs en Sint-Amands, en ook de verschillende leefgemeenschappen op een evenwichtige manier vertegenwoordigd te zien. Tegelijk wordt er ingezet op vernieuwing en vervrouwelijking. 

Zo maken Yvo Van Damme - die eerste schepen wordt- , Hilde Van der Poorten, Els de Smedt, Alex Goethals en Ronny Tourné opnieuw deel uit van het college. Peter Van Hoeymissen wordt voorzitter van het bijzonder sociaal comité, het voormalige OCMW. Nieuwkomers in het college zijn Ann-Marie Morel en Raf De Blaiser.
Tijdens het verloop van de legislatuur zal er verder worden ingezet op verjonging. Schepenen Alex Goethals en Raf De Blaiser zullen in de loop van ’22 vervangen worden door Anne De Ron en Willem Geeroms. Peter Van Hoeymissen zal dan weer in het najaar van 2023 de kans geven aan Sophie Van Praet om in het college te komen.

Els Goedgezelschap zal, net zoals ze dat de voorbije jaren in Puurs deed, voorzitter worden van de gemeenteraad.

Burgemeester Koen Van den Heuvel: “ik ben heel tevreden dat iedereen zich unaniem achter deze bevoegdheidsverdeling heeft kunnen scharen. Opvallend ook: op het einde van deze legislatuur zal ons schepencollege één twintiger en twee dertigers tellen, en zullen vrouwen de plak zwaaien.  5 van de 9 leden van het college zullen dan dames zijn”.

Burgemeester:

  • Koen Van den Heuvel: algemene coördinatie, politie, brandweer, financiën, ruimtelijke ordening, personeel , burgerzaken

 Schepenen

  • Yvo Van Damme: openbare werken,  dierenwelzijn, groen en begraafplaatsen
  •  Hilde Van der Poorten: lokale economie, evenementen, markt en kermissen, communicatie,  participatie, jeugd, kinderopvang en onderwijs
  •  Els De Smedt : Sport, AGB, dorpskernvernieuwing, kerkfabrieken
  •  Alex Goethals:  milieu, mobiliteit, klimaat en duurzaamheid
  •  Ronny Tourné:  cultuur, kunstonderwijs, bib, ICT
  •  Ann-Marie Morel : Zorgbedrijf, samenleven (gezondheid, mensen met een beperking, senioren),  erfgoed, toerisme, internationale zaken en ontwikkelingssamenwerking
  •  Raf De Blaiser : Wonen, landbouw, facilitair beheer en gebouwen
  •  Peter Van Hoeymissen : Voorzitter bijzonder sociaal comité, sociale zaken, gezins- en thuiszorg, dienstencentra, veiligheid & preventie