Nieuwsbrief 2 februari 2012

02-02-2012

-

$Account.OrganizationName
2 februari 2012
 

 

Beste lezer,

 

Het nieuwe jaar is uit de startblokken geschoten. Het wordt ongetwijfeld een boeiend jaar. Op Vlaams niveau moeten we ons voorbereiden op de overdracht van middelen en bevoegdheden dankzij de staatshervorming. Meer Vlaamse autonomie voor een beleid op maat van de Vlaming, dat is de uitdaging.

 

In het najaar zijn er de gemeenteraadsverkiezingen. Ik wens iedereen veel succes toe bij de voorbereiding ervan. Het vergt moed om je nek uit te steken. Vandaar veel succes aan iedereen!

 

 

 

Veel leesplezier.

Koen

 

 

INHOUD
 • Studie financieringswet bevestigt stelling CD&V
 • De overdracht van fiscaal voordeel voor hypothecaire leningen
 • Het Vlaams loopbaanakkoord
 • Ongelijkheid in vrijstellingen van schenkings- en successierechten tussen universiteiten
 • 18 jaar. Oud genoeg om 'het' te mogen weten?
 • Koen wordt secretaris financiën van Vlaams Parlement
 • Opening Sociaal Huis
 • Nieuwjaarsreceptie CD&V Puurs
 • Startdag programma gemeenteraadsverkiezingen
 • Puurs swingt voor "Kom op tegen kanker"

 • Studie financieringswet bevestigt stelling CD&V
  01

  De studie van Decoster en Sas bevestigt dat dankzij de nieuwe financieringswet er nu meer transparantie is. De fiscale autonomie van de gewesten vergroot existentieel. De transfers verminderen (wat Bart De Wever ook moge beweren). En de responsabilisering neemt toe (niet in relatieve termen, wel in reële cijfers met 5 miljard euro door de overheveling van het arbeidsmarktbeleid). Om over het uiteindelijke resultaat van verlies of winst voor alle deelstaten en de federale overheid te kunnen spreken, hangt alles af van de gebruikte prognoses. Dit wordt eveneens in de studie bevestigd.   

   

  Lees de studie

   

  Lees het persartikel


  Lees het opinieartikel: Vlaanderen wint


  Beluister het interview in het radioprogramma "De ochtend"


  De overdracht van fiscaal voordeel voor hypothecaire leningen
  02

  In de commissie financiën van het Vlaams parlement werd gedebatteerd over de overdracht van het systeem van fiscaal voordeel voor hypothecaire leningen vanuit het federale niveau naar het Vlaamse. In zijn tussenkomst benadrukte Koen dat dit één van de pakketten in de staatshervorming is waardoor de fiscale autonomie van Vlaanderen toeneemt. Het blijft bizar dat diegenen die altijd pleiten voor meer Vlaamse autonomie nu pleinvrees hebben om daadwerkelijk deze bevoegdheden op  Vlaams niveau in te vullen. Vlaamsnationalisten praten veel over meer Vlaamse autonomie, CD&V werkt aan meer Vlaamse autonomie!

   

  Lees de tussenkomst


  Het Vlaams loopbaanakkoord
  03

  De wereld staat niet stil, zeker de arbeidsmarkt niet. Het is dan ook goed dat er eindelijk een Vlaams loopbaanakkoord is. Het akkoord bevat o.a. een aantal maatregelen om meer 50-plussers aan de slag te houden en jongeren aan een baan te helpen. Koen roept de minister op om met dit akkoord snel aan de slag te gaan en het effectief in uitvoering te brengen. Het is de hoogste tijd voor actie.

   

  Lees de actuele vraag


  Ongelijkheid in vrijstellingen van schenkings- en successierechten tussen universiteiten
  04

  Sommige universiteiten moeten schenkings- en successierechten betalen, sommigen dan weer niet. Wat is de reden? De ene universiteit is een publiek lichaam, de andere is een private instantie. Op dit vlak strijden de universiteiten dus met ongelijke wapens. Koen vraagt aan de minister om deze ongelijkheid zo snel mogelijk ongedaan te maken.
   

  Lees de vraag om uitleg

   

  18 jaar. Oud genoeg om 'het' te mogen weten?
  05

   

  In het federale regeerakkoord is afgesproken dat jongeren voortaan drie maand de tijd krijgen om de job van hun leven te vinden. Daarna kunnen ze niet langer een job weigeren, ook al past deze niet bij het behaalde diploma. De kloof tussen de onderwijs- en de arbeidsmarktwereld is in Vlaanderen echter reuzengroot. Daardoor zal een aanzienlijk aantal van onze 18-jarigen nooit aan de slag kunnen in hun droomjob. Vraag is alleen of we hen dit bij aanvang of pas na het beëindigen van de studie zullen vertellen! Koen gaf zijn mening!

   

  Lees het opinieartikel

   

  Koen wordt secretaris financiën van Vlaams Parlement
  06

  Op voordracht van CD&V heeft het Vlaams parlement op woensdag 1 februari Koen aangeduid als bureaulid van het Vlaams parlement, dit in opvolging van Carl Decaluwé die de nieuwe gouverneur van West-Vlaanderen werd. Koen wordt secretaris, verantwoordelijk voor financiën en begroting, in plaats van Veerle Heeren die doorschuift naar de functie van eerste ondervoorzitter.

   

  Opening Sociaal Huis
  07

  Op zaterdag 21 januari werd het Sociaal Huis officieel geopend. Het Sociaal Huis is de sociale wegwijzer in de gemeente. Het is het eerste aanspreekpunt voor alle vragen omtrent sociale dienstverlening en welzijn.  Niet alleen een deel van het OCMW is in het Sociaal Huis gehuisvest. Ook het "Huis van het kind' en de arbeidsgerelateerde diensten zoals VDAB, en PWA kregen hier hun stek.

   

  Voor een sfeerbeeld van de opening: klik hier

   

  Nieuwjaarsreceptie CD&V Puurs
  08

  Op zondag 29 januari hield CD&V-afdeling Puurs haar traditionele nieuwjaarsreceptie. Het werd een fijn en gezellig samenzijn. Tijdens deze gelegenheid werd Chris Coeck uitgewuifd als voorzitter en nam Jan Winters de voorzittersfakkel over. Vrijwilligers werden bedankt voor hun engagement en steun. Tijdens hun respectievelijke speeches schetste Minister-president Kris Peeters de uitdagingen voor Vlaanderen in de nabije toekomst en blikte Koen vooruit op de gemeenteraadsverkiezingen.

   

   Voor meer foto's: klik hier

   

  Startdag programma gemeenteraadsverkiezingen
  09

  Op maandag 13 februari zal het startmoment plaatsvinden voor de opmaak van het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. De ploeg onder leiding van Koen heeft de afgelopen jaren goed werk geleverd. Maar het werk is nog niet af. Daarom hadden we graag vernomen waaraan het gemeentebestuur volgens u nog extra prioriteit  moet geven tijdens de volgende jaren? Iedereen die suggesties, voorstellen ideeën,.. heeft voor het toekomstige Puurs is dan ook van harte welkom.

   

  Afspraak: maandag 13 februari 2012 om 20u in de Rode Zaal van het CC de Kollebloem!

   

  Puurs swingt voor "Kom op tegen kanker"
  10

  Noteer alvast in je agenda: zaterdag 5 mei "PuurSwingt, feest van de burgemeester". 

   

  In de evenementenhal de Kollebloem zijn er vanaf 20u optredens van Sixth Sense Music en Regi. In de polyvalente zaal kan je genieten van het orkest Rico Zoroh Band & Nicole, Barbara Dex en Puursenaar Eric Flanders. De opbrengst van dit feest gaat ditmaal naar "Kom op tegen kanker". Om van PuurSwingt een geslaagd feest te maken, zijn we nog op zoek naar helpende handen. Wil je graag meewerken aan PuurSwingt, geef dan een seintje aan Koen (koen.vandenheuvel@puurs.be).