Op voorstel van Minister Koen Van den Heuvel heeft de Vlaamse Regering vandaag beslist om een klimaatopvolgpanel op te richten. Dat panel zal onderzoeken welke bijkomende klimaatmaatregelen kunnen worden genomen om het bestaande Vlaams klimaatbeleidsplan te versterken. Daarnaast maakt de Vlaamse Regering 75 miljoen euro extra vrij uit het klimaatfonds om versneld een aantal concrete maatregelen in de verschillende beleidsdomeinen uit te voeren.

“De oprichting van het panel is een nieuwe belangrijke stap in ons traject naar een  versterkt klimaatbeleid”, zegt Koen Van den Heuvel.  “We brengen op deze manier kennis over de verschillende domeinen samen. De experts zullen bijkomende klimaatvoorstellen aanbevelen gebaseerd op haalbaarheid, betaalbaarheid en impact. De aanbevelingen worden verwacht tegen 30 juni.”

Het panel zal bestaan uit een tiental experts verdeeld over verschillende sectoren zoals gebouwen, transport, landbouw, ruimte, financiën.

Naast de oprichting van een opvolgpanel maakt de Vlaamse Regering ook extra middelen vrij om een aantal bijkomende maatregelen versneld door te voeren. Hiervoor verdeelt de Vlaamse Regering 75 miljoen euro extra over de verschillende sectoren.

Zo zal minister Van den Heuvel 6 miljoen euro investeren in bosuitbreiding, circulaire economie en klimaatmaatregelen in land- en tuinbouw.

 Bosuitbreiding

In het sterk verstedelijkt Vlaanderen is er nood aan meer bos, zowel om de klimaatdoelstellingen te verwezenlijken als de luchtkwaliteit en de biodiversiteit te versterken. Minister Koen van den Heuvel zet volop  in op de uitbreiding en aanplanting van nieuw bos en voorziet hiervoor twee miljoen euro aan subsidies.

Circulaire economie

OVAM lanceert jaarlijks een oproep voor projecten rond circulaire economie. Deze projecten kunnen door bedrijven, gemeenten, onderzoeksinstellingen en ngo’s ingediend worden over alle sectoren. Deze oproepen zijn telkens zeer succesvol. Dankzij deze financiële impuls van twee miljoen euro zullen meer projecten ondersteund worden.

Klimaatinvesteringen in landbouw

Klimaatinvesteringen van land- en tuinbouwbedrijven zoals warmtepompen, randapparatuur van pocketvergisters, verticale ventilatie in serres en aansluitingen voor restwarmterecuperatie zullen kunnen rekenen op 40 procent tussenkomst vanuit het Vlaams landbouwinvesteringsfonds. Daarnaast wordt ingezet op individuele advisering en begeleiding om energie-efficiëntie te verhogen en hernieuwbare energie te produceren. Ook hiervoor wordt twee miljoen voorzien.

De verdeling van de extra middelen uit het klimaatfonds:

Energetische renovatie - gebouwen

 • Sociale woningen - energetische renovatie: 20 miljoen
 • Energierenovatie onderwijspatrimonium: 15 miljoen
 • Energierenovatie zorgsector: 5 miljoen
 • Vergroening voertuigen De Lijn: 3 miljoen
 • Energierenovatie cultuur- en jeugdsector: 2.3 miljoen
 • Noodkoopfonds - renovatie noodkoopwoningen: 3 miljoen
 • Sloop- en heropbouwpremie: 4 miljoen 

Infrastructuur

 • Infrastructuur walstroom, combimobiliteit en laadinfrastructuur: 10 miljoen

Economie

 • Ondersteuning circulaire economie: 2 miljoen
 • VLIF versterken cofinanciering klimaatmaatregelen landbouw en Enerpedia 4.0: 2 miljoen
 • Hefboomfinanciering voor CCS investeringsprojecten: 5 miljoen
 • Bosuitbreidingssubsidies: 2 miljoen
 • Internationale klimaatfinanciering: 1.7 miljoen