Vandaag vond een overleg plaats tussen Vlaams Minister van Landbouw, Natuur en Omgeving Koen Van den Heuvel en zijn federale en Waalse collega’s. Minister Van den Heuvel wil dat minister Collin strikt het voorzorgsprincipe hanteert en geen bossen in afgebakende zones opnieuw openstelt. De risico’s voor de varkenshouderij in Vlaanderen zijn onverantwoord hoog. Aan federaal minister Ducarme vraagt hij om de appel- en perensector te erkennen als sectoren in crisis.

 Afrikaanse varkenspest

In september 2018 werden in de Gaumestreek, het uiterste zuiden van de provincie Luxemburg, wilde everzwijnen aangetroffen die besmet waren met varkenspest. Voor de mens is deze virusziekte totaal onschadelijk, maar het kan via dragers overgaan naar gewone varkens. Om verdere besmetting in te dijken werden zones afgebakend waar geen wandelaars, fietsers, jagers of houthakkers zijn toegelaten.

 Recent kondigde bevoegd Waals minister René Collin zijn intentie aan om een deel van de bossen in de afgebakende zones opnieuw open te stellen voor toerisme en bosbouw.  Dit roept veel vragen op. Wekelijks worden nog nieuwe besmette everzwijnen en kadavers aangetroffen, wat er op wijst dat het virus nog niet is uitgeroeid.

 Frankrijk en het Groothertogdom Luxemburg kondigden bijkomende maatregelen aan, wat in schril contrast staat met de versoepeling die Wallonië zou doorvoeren. Minister Van den Heuvel pleitte vandaag bij zijn Waals collega om het voorzorgsprincipe strikt toe te passen.
“Ook al zouden flankerende maatregelen worden genomen, het risico dat het misgaat lijkt vandaag nog veel te groot. Op zijn minst zou men een advies van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV moeten afwachten vooraleer dergelijke risicovolle beslissingen te nemen”, aldus Koen Van den Heuvel.

 Fruitteeltsector

 Onze producenten van appelen en peren ervaren opeenvolgende slechte jaren. De Ruslandboycot, de opbrengst- en kwaliteitsverliezen door vorst- en droogteschade evenals recordoogsten in andere lidstaten, leidden tot dramatische prijzen voor onze telers.

Koen Van den Heuvel: “Fruittelers zijn in staat om pieken en dalen in de markt op te vangen, maar door de aanhoudende crisis is hun voortbestaan ernstig bedreigd. Via onder meer de Vlaamse Toekomststrategie Hardfruit werden 19 structurele maatregelen opgestart met oog op de middellange en lange termijn, maar ook op korte termijn is steun nodig. Daarom vroeg ik vandaag aan federaal minister Denis Ducarme om de appel- en perensector te erkennen als sectoren in crisis met het oog op vrijstelling, verlaging of uitstel van hun sociale bijdragen.”

 Minister Ducarme gaf aan open te staan voor deze vraag. Hij vraagt zijn administratie om een rapport voor te bereiden en zal op basis daarvan een beslissing nemen in de eerstkomende weken.