Principieel akkoord voor financiële steunregeling brede weersverzekering

29-03-2019

Vandaag gaf de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan een subsidieregeling voor landbouwers die hun teelten verzekeren tegen hagel, storm, hevige of overvloedige regen, ernstige droogte, vorst en ijs.  

Vanaf 1 januari 2020 kunnen landbouwers die een brede weersverzekering sluiten tot 65 % van de verzekeringspremie terugbetaald krijgen. De terugbetaling kan aangevraagd worden voor alle verzekerde open teelten op Vlaamse landbouwgrond. Verzekeraars kunnen geleden teeltschade vergoeden als die minstens 20% bedraagt ten opzichte van de gemiddelde opbrengst in de voorafgaande jaren.

 Koen Van den Heuvel, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw: “Onze land- en tuinbouwers worden met diverse risico’s geconfronteerd. Het grootste deel van hun productie bevindt zich in open lucht, onbeschut tegen klimatologische omstandigheden. In tegenstelling tot in onze buurlanden hadden de Vlaamse landbouwers nog geen mogelijkheid om zich te verzekeren tegen dergelijke weersrisico’s. Dankzij deze subsidiemaatregel komt daar vanaf volgend teeltseizoen verandering in. Opdat de markt zich zou kunnen ontwikkelen, voorzie ik dat tot 65 % van de verzekeringspremie zal terugbetaald worden door de overheid.“ 

 Tot eind juni 2019 kunnen verzekeraars hun polis ‘brede weersverzekering’ laten erkennen door het Departement Landbouw en Visserij. Die erkenning garandeert de landbouwers dat het verzekeringsproduct in kwestie aan alle subsidievoorwaarden voldoet. Uiterlijk op 30 september 2019 zullen alle erkende verzekeringsproducten voor het jaar 2020 bekend zijn.