De gemeente Puurs-Sint-Amands heeft besloten om het Bomencharter te ondertekenen. Op die manier wilt het haar steentje bijdragen bij het reduceren van de klimaatopwarming en bescherming bieden aan de gevolgen ervan zoals hitte, droogte en overstromingen. Het gemeentebestuur engageert zich om in de periode 2019-2024 minstens 50.000 nieuwe bomen op haar grondgebied te planten.   

Burgemeester Koen Van den Heuvel is tevreden met het aangegane engagement: “Met het planten van nieuwe bomen bieden we enerzijds bescherming tegen de klimaatopwarming, anderzijds hebben bomen ook positieve effecten op de omgeving. Ze zorgen namelijk voor een betere luchtkwaliteit en vormen een lawaaibuffer. Bovendien hebben ze ook een impact op de mentale gezondheid van mensen, de natuurbeleving en de biodiversiteit.”

Volgens Alex Goethals, schepen van milieu in Puurs-Sint-Amands, is dit een eerste goede stap in het meerjarenplan: “Ik ben blij dat we als gemeente op deze manier ons steentje bijdragen aan een betere leefomgeving. De eerste 3.250 bomen hebben we in 2019 al geplant langs de Zielbeekvallei en er staan nog projecten gepland. Ook andere overheden, verenigingen, bedrijven en burgers kunnen hun steentje/boompje bijdragen door hun aanplanting te melden. Op die manier kan het aantal nog oplopen.”

Alle bomen die op het grondgebied van de gemeente geplant worden tussen 1/1/2019 en 31/12/2024 tellen mee in de telling. “ik ben ervan overtuigd dat we ons streefdoel van 50.000 bomen halen. Er liggen deze legislatuur nog heel wat projecten op de stapel in Puurs-Sint-Amands, welke dat precies zijn, maken we in het voorjaar van 2020 verder bekend,” aldus Koen Van den Heuvel.

Voor de provincie Vlaams-Brabant, waar de actie startte, werd het Bomencharter al plechtig ondertekend door 20 steden en gemeenten. Samen streven zij intussen naar 96.595 bijkomende bomen. Voor de provincie Antwerpen vormt Puurs-Sint-Amands meteen de tweede intekening. Het Bomencharter voor Vlaams-Brabant wordt mede ondertekend door het Centrum voor Botanische Verrijking, BOS+ en de Vereniging Openbaar Groen (VVOG).