Ruim drie miljoen euro voor natuurinrichtingsproject Vijvercomplex Bokrijk-Kiewit

18-04-2019

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koen Van Den Heuvel heeft een natuurinrichtingsproject voor het Vijvercomplex Bokrijk-Kiewit in Hasselt en Genk goedgekeurd. Het Vijvercomplex van Bokrijk-Kiewit is Europees beschermde topnatuur gelegen in De Wijers, ook gekend als het ‘land van 1001 vijvers’.

“Via het natuurinrichtingsproject zullen er maatregelen worden genomen om de aanwezige natuurwaarden in het gebied in stand te houden en te versterken. Het project kan rekenen op een investering vanuit Vlaanderen van 3.300.000 euro”, aldus Koen Van den Heuvel.

Het Vijvercomplex van Bokrijk-Kiewit vormt een belangrijke natuurlijke schakel tussen de natuurgebieden van Platwijers en De Maten. Net daarom is het gebied aangeduid als ‘speciale beschermingszone’. Dat wil zeggen dat er in het gebied maatregelen worden genomen om bedreigde soorten planten en dieren te beschermen. Een belangrijke manier om dit te doen is het leefgebied van deze soorten optimaal inrichten, aangepast aan hun specifieke noden.

Koen Van den Heuvel: “De topnatuur in het Vijvercomplex Bokrijk-Kiewit is gebonden aan het waterrijke landschap van De Wijers. Bedreigde diersoorten zoals de boomkikker, de knoflookpad, roerdomp en woudaap hebben nood aan een kwaliteitsvol vijver- en moeraslandschap. Maar in de afgelopen decennia is die kwaliteit in het Vijvercomplex van Bokrijk-Kiewit sterk achteruit gegaan. Door onder meer het vrijmaken van bestaande vijvers, poelen, bomenrijen en houtkanten, het herstel van de op- en aflaten van vijvers en het verwijderen van slib kan dit landschap terug hersteld worden.”

 Het projectgebied omvat het erkend natuurreservaat ‘Het Wik’, het ‘westelijke vijvergebied van Bokrijk’ ook gekend als de plek waar fietsers door het water rijden. Maar ook de natuurgebieden op en rond het Domein Kiewit zitten kunnen rekenen op extra steun. Het project wordt samen uitgevoerd door het Agentschap voor Natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij. Andere partners zijn onder meer de provincie Limburg, vzw Domein Bokrijk, de steden Hasselt en Genk en natuurvereniging Natuurpunt vzw.

 Uiteraard zal in het project maximaal worden rekening gehouden met de toeristisch-recreatieve attractiepolen Domein Kiewit en Domein Bokrijk, die zich beide in het projectgebied bevinden. Binnen het project zullen er dan ook maatregelen worden genomen ter bevordering van de Wijerbeleving in die belangrijke Limburgse domeinen. Er is ook gekozen om de toeristische kern van Bokrijk (het openluchtmuseum en de speeltuin) niet op te nemen in het projectgebied omdat hier geen maatregelen voorzien zijn.  Tijdens de loop van dit project komen er specifieke initiatieven om bezoekers en omwonenden te informeren over geplande uitvoeringen.