Op voorstel van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel stelde de Vlaamse Regering op 3 mei 2019 het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Golfterrein Witbos’ voorlopig vast. Dit ontwerpplan omvat het voormalige militair domein Kamp A op het grondgebied van Westerlo en Herentals.

Het plan zal het voormalige militair domein met het golfterrein herbestemmen naar golfzone en bosgebied. De bosbalans wordt gegarandeerd en het project gaat gepaard met herstel van historisch heidegebied. Het golfterrein zal uitgebouwd kunnen worden tot een volwaardige wedstrijdgolf. Dat is een uitbreiding van 13 naar 18 holes.

“Er wordt omzichtig tewerk gegaan en de waardvolle bosbestanden blijven gespaard. Bij de werkzaamheden wordt een deel van de oude militaire gebouwen afgebroken en aangepast voor hergebruik, zoals voor een nieuw clubhuis en een conciërgewoning. Naast de golfactiviteiten, wordt ook ruimte voorzien voor een lokale sporthal, aansluitend bij Noorderwijk in Herentals.  Bovendien kunnen de militaire gebouwen occasioneel gebruikt worden voor meer grootschalige evenementen en in de zomer voor jeugdkampen en worden wandel- en fietsroutes voorzien op het domein. De club heeft zich geëngageerd om het golfterrein te beheren volgens het ‘eco-golfprincipe en zal een mobiliteits- en parkeervisie uitwerken voor het medegebruik en de evenementen”, aldus minister Koen Van den Heuvel.

Het plangebied omvat het voormalig militair Kamp A. In dit militair kamp werd door de Britse militairen een golfterrein aangelegd, dat naarmate de militaire activiteiten verminderden, verder werd uitgebreid tot het huidige 13-holes golfterrein.

De Vlaamse Regering besliste op 21 december 2007 over het operationeel actieprogramma voor de buitengebiedregio Neteland. Die beslissing omvat het behoud van het golfterrein en een bosuitbreidingsdoelstelling voor de ruimere regio.  Op 10 juni 2011 besliste de Vlaamse Regering over de opmaak van een gewestelijk RUP voor de uitbreiding van het golfterrein Witbos, in uitvoering van het eerste golfmemorandum en op basis van het advies van de Technische Werkgroep Golf over de aanvraag van de golfclub voor de uitbreiding van het golfterrein Witbos naar een golfterrein van 13 naar 18 holes.

Binnenkort volgt een openbaar onderzoek over het plan. Van 13 juli tot 13 september 2019 zal iedereen het plan kunnen inkijken en zijn opmerkingen kunnen overmaken. De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing nemen over het plan na de behandeling van de bezwaren en adviezen.