Minister van Landbouw Koen Van den Heuvel bracht vandaag een bezoek aan het fruitbedrijf van Luc Borgugnons in Kersbeek-Miskom. De minister ging tijdens een rondleiding op het bedrijf dieper in op de prioriteiten en uitdagingen waar de sector de komende maanden voor staat.

Wat de productie in Vlaanderen betreft is er een zeer lichte daling voor appels ten aanzien van vorig seizoen en een daling van een tiental procent voor peren. Dit verlies is beperkt ten aanzien van de productie in Oost-Europa (appelproductie -44% in Polen, -42% in Hongarije, -35% in Slovenië, voor peren wordt in Europa een daling van 14% ten opzichte van vorig seizoen verwacht).

 Koen Van den Heuvel: “Sinds het handelsboycot van Rusland, intussen 5 jaar geleden,  is de fruitsector in crisis. Niet enkel die boycot maar ook de uitbreiding van de productie in Oost-Europa en meerdere klimatologische incidenten zoals schade door hagel en door droogte hebben een impact gehad op de rendabiliteit van onze bedrijven. Voor vele telers is het nu dan ook een cruciaal jaar. Voorlopig zijn de vooruitzichten naar opbrengsten en prijzen positief, laat ons hopen dat dit zich doorvertaalt in een beter inkomen voor onze telers.

 Samen met de sector wordt aan structurele oplossingen gewerkt zoals het inzetten op nieuwe variëteiten en extra focus op rendabiliteit. Op korte termijn zijn maatregelen genomen om de financiële lasten van de bedrijven draaglijk te houden en is extra promotie voorzien om de Vlaming warm te maken voor fruit van bij ons. Op vraag van minister Van den Heuvel is ook de afhandeling van de schadedossiers van de landbouwramp 2018 versneld. Deze week wordt de eerste betalingsopdracht overgemaakt aan de bevoegde betalingsdiensten.

 Een aantal telers hebben deze zomer schade opgelopen door zonnebrand. Die schade lijkt in eerste instantie eerder lokaal te zijn, maar minister Van den Heuvel heeft een advies aan het KMI laten vragen zodat zij kunnen nagaan of de zomer op dat vlak zeer uitzonderlijk was of niet. Op basis van dit advies kan de nieuwe Vlaamse regering het dossier verder opvolgen.