Donderdagavond heeft het bestuur van CD&V Puurs-Sint-Amands unaniem de lijst goedgekeurd waarmee de partij naar de verkiezingen van 14 oktober trekt.

Vandaag presenteren we de plaatsen van alle kandidaten.

Opvallend is dat 14 van de 29 kandidaten voor de allereerste keer kandidaat zijn. In de top-5 zijn er verder 3 dames terug te vinden, en de helft van alle kandidaten op de lijst zijn vrouwen.

Lijsttrekker Koen Van den Heuvel: “ik ben heel fier dat elk van de 8 leefgemeenschappen op een heel sterke manier vertegenwoordigd is. Stuk voor stuk zijn de kandidaten echt geworteld in onze gemeente, actief in verenigingen, schoolraden en oudercomités, enz.
Ik voel in deze groep veel ‘goesting’ om de komende jaren op een heel ambitieuze manier aan de nieuwe fusiegemeente te bouwen”.

Naast de volgorde van de kandidaten op de lijst, werd ook al een eerste tipje van het programma opgelicht. Men wil verder investeren in gezellige en veilige woonomgevingen, gaan voor een bruisende gemeente op mensenmaat, en de bewoners een efficiënt en open bestuur garanderen.

Wat onder meer opvalt is het ambitieuze beleid rond fietsen.
Koen: “We willen zoveel mogelijk mensen motiveren om zich te verplaatsen met de fiets op korte en middellange afstanden.  Dit vraagt, naast het onderhoud van de vele bestaande fietspaden, ook investeringen in nieuwe infrastructuur.

We gaan daarbij ondermeer voor een veilige fietsverbinding tussen Lippelo en Liezele, van Liezele-dorp via de Wolfstraat naar Breendonk of van Breendonk via de Veurtstraat over de gemeentegrenzen heen naar Londerzeel.
Op de fietssnelweg van Sint-Amands naar Puurs langs het spoor plannen we lantaarnpalen. Fietsers die ’s avonds van het werk naar huis pendelen, kunnen dat dan op een veilige manier doen.

Daarnaast willen we in de verschillende kernen van onze leefgemeenschappen fietsstraten voorzien. Zeker aan de schoolpoorten zorgt zo’n aanpak voor meer verkeersveiligheid.”

Verder wil de partij blijven gaan voor een sterke lokale economie, om zo de uitstekende economische tewerkstellingscijfers op recordniveau te houden. Dit in harmonie met de groene rust die het in Puurs-Sint-Amands aangenaam wonen maakt. 
Ook wil CD&V sterk inzetten op beleving.

“In elke leefgemeenschap moeten de inwoners echt hun gading vinden. We blijven investeren in een uitgebreid aanbod op gebied van cultuur, sport en andere vrijetijdsbestedingen, waarbij we voluit de lokale verenigingen willen ondersteunen. Daarnaast zullen we blijven inzetten op evenementen voor jong en oud, want mensen samenbrengen blijft een prioriteit voor ons”, aldus nog Koen Van den Heuvel.