Steun voor fruittelers en varkenshouders aangekaart bij Eurocommissaris Hogan

04-04-2019

Minister Koen Van den Heuvel had vandaag een topoverleg met Europees Commissaris voor Landbouw Hogan. De minister bepleitte de activatie van Europese crisissteun voor de fruitteelt en de varkenssector,  het faciliteren van markttoegang tot landen buiten de Europese Unie en de promotie van onze producten op die afzetmarkten.

 De fruitteelt en de varkenshouderij zijn aparte deeltakken van onze landbouw, maar bevinden zich beide in een prijzencrisis die is ontstaan door externe factoren. Voor de telers van appelen en peren viel een belangrijke afzetmarkt van de ene op de andere dag weg door het geopolitieke conflict met Rusland. De varkensprijs is gekelderd na de vaststelling van Afrikaanse varkenspest bij wilde everzwijnen in de provincie Luxemburg.

 Koen Van den Heuvel: “De situatie in veel van onze fruit- en varkensbedrijven is ernstig. De  verkoopsprijzen zijn ingestort terwijl de vaste productiekosten stegen. Ik reken er op dat commissaris Hogan onze bedrijven niet in de kou laat staan en spoedig initiatieven neemt. Ons varkensvlees is en blijft perfect veilig en onze appelen en peren zijn van topkwaliteit. We moeten daar fier op zijn en onze landbouwers koesteren.”

 Specifiek voor de varkenssector pleitte de minister om een duidelijk onderscheid te maken tussen varkens- en everzwijnenvlees en tussen de regio waar de varkenspest is vastgesteld en de rest van België. Buiten de everzwijnen in de Gaumestreek, is immers geen enkel varken in Vlaanderen besmet.

 Commissaris Hogan gaf aan dat in totaal 200 miljoen euro ter beschikking wordt gesteld voor de promotie van Europese land- en tuinbouwproducten. Lidstaten zullen hiertoe concrete projectvoorstellen kunnen indienen. Commissievoorzitter Juncker zal de heropening van de Chinese markt voor ons varkensvlees aankaarten op de topconferentie met China van 9 april in Brussel.  Tijdens een handelsmissie van Hogan naar Japan zullen meerdere Belgische agrovoedingsbedrijven vertegenwoordigd zijn.   

 “Ons Vlaams landbouwmodel wordt gekenmerkt door grotendeels familiale bedrijven die in normale omstandigheden in staat zijn om met prijsschommelingen in de markt om te gaan. Maar de aanhoudende crisis van de voorbije periode brengt vele bedrijven nu in de problemen en hypothekeert hun voortbestaan. Op Vlaams niveau werden intussen maatregelen uitgevaardigd om de betrokken landbouwers te ondersteunen. Voor de fruitteeltsector werd een actieplan opgesteld dat rendabiliteit, kwaliteit en onderzoek voorop stelt om de sector structureel er bovenop te helpen. Het is aangewezen dat ook het Europese niveau deze sectoren tegemoet komt”, besluit Van den Heuvel.