Stookolietankfonds stimuleert bodemsanering en beperkt bodemsaneringskost

20-02-2019

In ons land worden voor de verwarming van gebouwen 1,3 miljoen stookolietanks gebruikt, waarvan ongeveer 700.000 ondergrondse. Een groot deel van deze tanks zijn verouderd, wat leidt tot bodemvervuiling door lekkende stookolie. Saneringskosten kunnen soms hoog oplopen. Daarom keurde het Vlaams Parlement vandaag de oprichting van een stookolietankfonds goed. Eigenaars of gebruikers van gebouwen met een lekkende stookolietank worden daardoor een deel van de bodemsaneringskost bespaard.
Vlaams minister Koen Van den Heuvel: “Hiermee stimuleren we bodemsanering én vermijden we persoonlijke drama’s ten gevolge van de hoge kosten die daarmee gepaard gaan.”

Omwille van de aanzienlijke kosten die aan de bodemsanering verbonden zijn, kwamen particulieren soms in financiële problemen. Het stookolietankfonds verhelpt daaraan. Er zal een aanmeldingsperiode van drie jaar gelden. Eigenaars en gebruikers die te maken hebben met een lekkende stookolietank en willen saneren, moeten hun aanvraag dus binnen die periode indienen. Ook wie reeds op eigen kosten een sanering uitvoerde of een sanering lopende heeft, kan retroactief een tussenkomst aanvragen ongeacht de datum van uitvoering van de werken. 

 Voor woningen is er een maximale tegemoetkoming van 200.000 euro per dossier, voor andere gebouwen tot 100.000 euro. Voor gebouwen met een woonfunctie geldt een franchise van 1.000 euro, indien overgeschakeld wordt op een andere energiebron. Als de stookolietank gebruikt werd voor de verwarming van andere gebouwen geldt een franchise van 2.000 euro.

Het fonds wordt in eerste instantie gefinancierd met de overschotten die BOFAS (het fonds voor de sanering van tankstations) verworven heeft. Op basis van recente kostenramingen zou dit budget van ongeveer 110 miljoen euro de werking van het Stookolietankfonds mogelijk voor 8 à 10 jaar kunnen financieren. Deze eerste financiering gaat prioritair naar de bodemsanering van gasolietanks voor de verwarming van gebouwen met een woonfunctie.

Vlaams minister Koen Van den Heuvel: “Het stookolietankfonds is nu definitief goedgekeurd. Dit geeft de mensen die met een lekkende stookolietank en de daaraan verbonden hoge saneringskosten geconfronteerd worden, de garantie dat de sanering kan uitgevoerd worden zonder dat hun spaargeld in rook opgaat. Ook mensen die zelf al een sanering uitvoerden, de gemaakte kosten zullen kunnen recupereren.”