subsidie voor groei CSA-netwerk vzw

06-05-2019

Het CSA-netwerk vzw, dat de CSA-landbouwers in Vlaanderen ondersteunt, krijgt een financiële duw in de rug van minister Koen Van den Heuvel. Dat werd zonet bekendgemaakt op een persconferentie op het CSA- en biobedrijf Grondsmaak in Kontich.

 CSA staat voor Community Supported Agriculture, een landbouwvorm waarbij de gemeenschap en de landbouwer samen het bedrijf leiden. De landbouwer zorgt daarbij voor de teelten en de productie, de deelnemers dragen financieel bij, waardoor ze niet enkel de risico’s mee op zich nemen maar ook een evenredig deel van de oogst krijgen. Dit laatste kan via zelfoogst of via pakketten.

 In Vlaanderen zijn momenteel 43 boerderijen aangesloten bij het CSA-netwerk. Dit netwerk werd in 2011 opgericht om de CSA-landbouwers te ondersteunen en te informeren, maar ook om het brede publiek over het concept te informeren (o.a. via de website www.csa-netwerk.be). In totaal bewerken een 60-tal voltijdse boeren 107 hectare vruchtbaar land. Ze brengen vooral groenten voort, maar er zijn ook enkele bedrijven die werken met rundvee. De laatste jaren worden ook bloemen geteeld. Ongeveer 9600 gezinnen over gans Vlaanderen halen voedsel uit een CSA-boerderij. En het groeit nog steeds: in 2019 wil het CSA-netwerk de kaap van 50 aangesloten bedrijven en 10.000 deelnemers ronden.

 Koen Van den Heuvel: “Tot nog toe draait hun werking volledig op vrijwilligers. Om de groei professioneel te kunnen ondersteunen, maak ik 130.000 euro vrij voor de aanwerving van een organisatorische en inhoudelijke medewerker. Zo ondersteunen we de verdere groei van CSA-landbouw in Vlaanderen.”