Verdubbeling spoorlijnen en aanleg fietssnelweg op lijn Brussel-Charleroi

29-03-2019

 Op voorstel van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel keurde de Vlaamse regering vandaag de startnota goed van de uitbreiding op lijn 124 tussen Brussel en Charleroi in het kader van het Gewestelijk Expresnet (GEN). De spoorweg ter hoogte van Sint-Genesius-Rode en Linkebeek zal van 2 naar 4 sporen uitgebreid worden. Daarnaast komt er ook een fietssnelweg (F207) parallel met de spoorweg om zo de ontbrekende link tussen Wallonië en Brussel te realiseren.

“Hierdoor verbeteren we het aanbod van het openbaar vervoer en zetten we mensen aan om de fiets te nemen.  We zorgen dus voor minder files in en naar onze hoofdstad”, aldus minister Koen Van den Heuvel.

De startnota kadert in de uitbouw van het Gewestelijk Expresnet (GEN) dat ervoor zorgt dat er een snellere en frequentere verbinding in en rond Brussel mogelijk wordt. In maart 2017 besliste de federale regering om een bijkomend budget vrij te maken voor de uitvoering van een aantal projecten die van groot strategisch belang zijn voor de spoormobiliteit in en rond Brussel. Daartoe behoort ook de uitbreiding naar 4 sporen tussen Brussel en Charleroi. Voor de realisatie van deze geplande werken is een bestemmingswijziging noodzakelijk.

In 2008 en 2010 keurden het Vlaams en Brussels parlement een resolutie goed voor de aanleg van een gewestelijk expresnet voor de fietsers tussen de gemeenten uit de rand en Brussel. Dankzij deze resolutie werd het mogelijk om een netwerk van fietssnelwegen te bouwen en zal het aantal fietsverplaatsingen in de regio duidelijk verhogen.